Indikace, pravidla pro shromažďování a dešifrování výsledků analýzy moči pro mikroalbuminurie

 • Analýzy

Testování moči k detekci mikroalbuminurie (MAU) se široce využívá při diagnostice počátečních stadií poškození ledvinného tkáně.

DŮLEŽITÉ INFORMACE! Šťastná žena Nina: "Peníze budou vždycky hojné, pokud budou položeny pod polštář." Čtěte více >>

Je důležité vyčíslit hladinu močového albuminu, která je přímo úměrná stupni poškození ledvinového glomerulu (hlavního strukturního prvku ledvin).

Mikroalbuminurie je vylučování bílkovin albuminem v moči v množství přesahujícím fyziologické hodnoty.

Tabulka 1 - Stanovení mikroalbuminurie. Zdroj - rakovina prsu. 2010. №22. P. 1327

1. Fyziologická a patologická albuminurie

Zdravá osoba vylučuje malé množství bílkovinných molekul (do 150 mg / dL) v moči, zatímco obsah albuminu v něm je menší než 30 mg / dL.

Množství bílkovin vylučovaných močí se může v různých časových dnech pohybovat v širokém rozmezí. Takže v noci je vylučování albuminu v moči přibližně o 30-40% méně, což je spojeno s nízkou hladinou vaskulárního tlaku a horizontální polohy těla. To vede k poklesu průtoku krve ledvin a rychlosti filtrace moči v glomerulu.

Ve svislé poloze se zvyšuje hladina vylučování albuminu v moči a po fyzické aktivitě může být krátce v rozmezí 30-300 mg / l.

Následující faktory mohou ovlivnit množství vylučování albuminem v moči:

 1. 1 Potraviny s vysokým obsahem bílkovin;
 2. 2 těžká fyzická práce;
 3. 3 infekce moči;
 4. 4 Nedostatek krevního oběhu;
 5. 5 Přijetí NSAID (nesteroidní protizánětlivé léky);
 6. 6 Závažná bakteriální infekce, sepse;
 7. 7 Těhotenství.

Přijetí antihypertenzivních látek ze skupiny ACE inhibitorů naopak snižuje sekreci albuminu.

Močová exkrece může také záviset na věku a rase. Abnormální vylučování albuminů při absenci údajů pro souběžnou patologii vnitřních orgánů se vyskytuje u starších pacientů a Afričanů, často v kombinaci s nadváhou.

2. Analýza moči pro MAU - indikace pro předpis

Mikroalbuminurie (zkratka UIA) je nejčasnější a nejspolehlivější známkou poškození ledvinného tkáně.

Vzhledem k tomu, běžnými metodami, že je nemožné určit, moč pro mikroalbuminurie je součástí standardního vyšetření u rizikových pacientů, a to zejména u pacientů s prokázaným diabetem a hypertenzí.

Seznam pacientů, kteří mají být vyšetřeni na mikroalbuminurie:

 1. 1 Pacienti s jakýmkoli typem diabetes mellitus a zkušeností s onemocněním více než 5 let (1krát za 6 měsíců);
 2. 2 Pacienti s hypertenzí (1x za 12 měsíců);
 3. 3 pacienti po transplantaci ledvin ke sledování vývoje odmítnutí;
 4. 4 Pacienti s chronickou glomerulonefritidou.

3. Příčiny poškození ledvinového glomerulu

Mezi hlavní příčiny poškození ledvinových glomerulů a tedy mikroalbuminurie patří:

 1. 1 Vysoká glykemie. UIA je první známkou diabetické nefropatie. Základní schéma výskytu mikroalbuminurie u diabetu - hyperfiltrace v glomerulech ledvin a renální vaskulární poškození v důsledku hyperglykémie. Pokud se neléčí, diabetická nefropatie postupuje rychle, což vede k selhání ledvin a potřebě hemodialýzy. Proto by měl každý pacient s diabetes mellitus nejméně jednou za šest měsíců absolvovat test na moči u MAU, aby se včas objevila nefropatie a její včasná léčba.
 2. 2 Vysoký systolický tlak. Hypertenze se týká systémových onemocnění postihujících velké množství orgánů a systémů, včetně ledvin. V tomto případě je MAU je znamením renálním komplikacím - hypertenzní nefrosklerózy, vztaženo na zvýšení filtračního tlaku, tubulointersticiální fibrózy, a zvýšenou propustností cévních stěn k proteinu. UIA je soběstačný rizikový faktor pro vznik komplikací hypertenze.
 3. 3 Nadváha, obezita, metabolický syndrom. Od roku 1999 označila WHO mikroalbuminurie jako jednu ze složek metabolického syndromu.
 4. 4 Hypercholesterolemie a hypertriglyceridemie, které vedou k rozvoji generalizované aterosklerózy. UIA v tomto případě odráží fenomén endoteliální dysfunkce a je přímo spojena se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem.
 5. Chronický zánět ledvinné tkáně. Vzhled UIA (a proteinurie obecně) je prognosticky nepříznivým příznakem progrese glomerulonefritidy.
 6. 6 Kouření. Kuřáci močí albuminu močí přibližně 20 až 30% vyšší (Nelson, 1991, Mogestein, 1995), která je spojena s poškozením cévního endotelu nikotinu.

4. Metoda stanovení

Rutinní metody moče, například při srážení kyselin, patologická albuminurie, nejsou stanoveny.

Vzhledem k významné denní variabilitě vylučování albuminu v moči je diagnostikována pouze detekce MAU ve dvou nebo třech po sobě jdoucích moči.

Speciálně vyvinuté testovací proužky mohou být použity k testování moči pro MAU, ale pro pozitivní test pomocí rychlých testů musí být patologická albuminurie potvrzena pomocí technik pro stanovení koncentrace albuminu.

Semi-kvantitativní vyhodnocení se provádí pomocí speciálních pásků - testovací proužek, vyznačující se tím, že jsou 6 gradace koncentrace albuminu v moči ( "není detekována", "stop" - až 150 mg / l, více než 300 mg / l, 1000 mg / l, 2000 mg / l a více než 2 tisíce mg / l). Citlivost této metody je asi 90%.

Kvantitativní stanovení vyrobené za použití:

 1. 1 Stanovení poměru moči kreatininu k albuminu (K / A);
 2. 2 Přímá imunoturbidimetrická metoda. Metoda umožňuje odhadnout koncentraci albuminu zákalem roztoku získaného po interakci proteinu se specifickými protilátkami a srážením imunních komplexů.
 3. 3 Imunochemická metoda s použitím systému HemoCue (imunochemické reakce s použitím anti-lidských protilátek). Komplexy albumin-protilátka vedou k tvorbě sraženiny, která je následně zachycena fotometrem.

5. Jak shromažďovat materiály pro výzkum?

Sběr moči pro výzkum nevyžaduje předchozí přípravu.

Pravidla pro sběr materiálů:

 1. 1 Sběr moči probíhá po celý den (od 8:00 v první den do 8:00 v druhý den), první část moči musí být vypuštěna do toalety.
 2. 2 Veškerý moč vyloučený za 24 hodin se shromáždí v jedné nádobě (sterilní). Během dne by se nádrž měla uchovávat na chladném místě bez slunečního záření.
 3. 3 Denní množství moči musí být změřeno a výsledek je zaznamenán na vydaném formuláři pro předání studie.
 4. 4 Poté se moče míchá (to je nezbytné, protože protein se může usadit na dně plechovky!) A je nalit do sterilní nádoby v objemu asi 100 ml.
 5. 5 Kontejner je dodán do laboratoře co nejdříve.
 6. 6 Veškerý moč shromážděný během dne nemusí být zaslán do laboratoře.
 7. 7 Vzhledem k tomu, že uvolňování albuminu závisí na výšce a hmotnosti, musí být tyto parametry zaznamenány ve stanoveném směru. Bez nich moč nebude přijata pro výzkum.

6. Co dělat při detekci mikroalbuminurie?

Pokud kromě mikroalbuminurie nebyla zjištěna žádná jiná patologie vnitřních orgánů, je vhodné provést další diagnostiku, aby se vyloučila diabetes mellitus a hypertenze.

K tomu je třeba denně sledovat krevní tlak a glukózovou toleranci.

Následující laboratorní kritéria by měla být dosažena u pacientů s MAU a dříve identifikovaným diabetes mellitus a / nebo hypertenzí:

 1. 1 cholesterol <4,5 ммоль/л;
 2. 2 Triglyceridy (TG) do 1,7 mmol / l;
 3. 3 Glycovaný hemoglobin až 6,5%;
 4. 4 systolický tlak <130 мм.рт.ст.

To pomáhá snížit úmrtnost na kardiovaskulární komplikace o 50%. U pacientů s diabetem typu 1 jsou ukazatele poněkud odlišné a jsou:

 1. 1 Glykovaný hemoglobin < 8,0%;
 2. 2 Krevní tlak <115/75 мм.рт.ст;
 3. 3 cholesterol do 5,1 mmol / l;
 4. 4 Triglyceridy do 1,6 mmol / l.

7. Předcházení UIA

Aby nedošlo k poškození ledvin, musí být dodrženo několik pravidel:

 1. 1 Systémová kontrola glukózy nalačno - normální hodnoty jsou 3,5-6,0 mmol / l.
 2. 2 Denní sledování krevního tlaku, které by nemělo přesáhnout 130/80 mm Hg.
 3. 3 Čtvrtletní sledování parametrů lipidogramu - při vysokých hladinách cholesterolu a triglyceridů se tvoří nejen aterosklerotické pláty, ale také poškození ledvinových tkání;
 4. 4 Úplně přestat kouřit a nikotinové analogy cigaret. Nikotin je nebezpečný pro všechny cévy v lidském těle, včetně ledvin. Riziko vzniku proteinurie u kuřáků je asi 21krát vyšší než u nefajčíků.

Analýza moči pro mikroalbumin (MAU)

Lidské zdraví je nejdůležitější podmínkou pro plný život. Ale v případě poruchy těla mohou včasné diagnostické studie zabránit nemocem nebo jejich komplikacím. Efektivní je analýza moču v MAU, jaký je postup, jaké jsou jeho indikace, dekódování výsledků - hlavní aspekty studie.

Toto laboratorní vyšetření je široce prováděno mezinárodními laboratořemi, během nichž je zjištěn obsah bílkovin v těle, který produkuje játra, a je vylučován močí. Zdravé ledviny obsahují albumin, jen malé množství se vyskytuje v moči. Jakákoli změna na menší nebo větší straně znamená porušení. Co je UIA? Mikroalbuminurie - vysoká hladina albuminu je symptomem patologických onemocnění ledvin, srdce a cév.

Zvláštní analýza se provádí pro včasnou diagnostiku onemocnění. Analýza UIA je důležitá pro diagnostiku a sledování diabetes mellitus nephropathy. Zvýšení hladiny albuminu svědčí o komplikacích onemocnění.

Důvody pro zvýšení albuminu

Někdy se hodnota bílkovin v moči mění díky přírodním procesům.

Přírodní příčiny

 • Hypotermie těla (plavání ve studené vodě, pobyt v chladu).
 • Přehřátí těla (horké podmínky).
 • Stres, psychický stres a frustrace.
 • Používání velkého množství tekutiny (jak pití, tak jídla, například meloun).
 • Kouření (zejména nadměrné).
 • Období menstruace u žen.
 • Cvičení zvyšuje intenzitu.
 • U žen po pohlavním styku ze spermatu je detekována albóza.

Tyto faktory mohou vyvolat dočasné zvýšení obsahu albuminu v moči a při eliminaci těchto příčin se indikátor normalizuje.

Patologické příčiny

Zvýšené proteiny v důsledku onemocnění infekční a neinfekční povahy.

 • Akutní nebo chronická pyelonefritida, glomerulonefritida.
 • Hypertenzní abnormality.
 • Nefrotický syndrom, nefróza.
 • Sarkoidóza.
 • Srdeční selhání.
 • Diabetická nefropatie.
 • Ateroskleróza.
 • Alkoholismus a kouření.
 • Gestóza těhotná.
 • Otrava s léky, sůl těžkých kovů.

Jak provést analýzu UIA

Dodržování pravidel přípravy a dodávání moči zaručuje přesný výsledek průzkumu.

 • Den před analýzou vyloučit ze stravy jasné potraviny, které ovlivňují barvu moči.
 • Ženy by měly používat bavlněný tampon k uzavření lumen vagíny. Nesbírejte biomateriál během menstruace.
 • Hygienické postupy je třeba nejprve provést, aby se zabránilo vstupu mikroorganismů, které mohou změnit výsledek.
 • Nejspolehlivější výsledek je uveden v ranní moči, avšak další čas je možný i po uplynutí 4 hodin od předchozího močení. Někteří lékaři doporučují shromáždit veškerý denní moč pro test MAU.
 • Kontejner pro materiál musí být sterilní (pro tento proces s alkoholem) nebo je lepší zakoupit speciální nádobu na moč.
 • Analýza by měla být provedena v den sběru.

Pozor! Pokud se do nádoby dostaly fekální masy, pacient užíval léky, což znamená, že výsledky budou nespolehlivé.

Indikátor rychlosti

Každá osoba má malé množství látky v moči. Obličkové tubuly absorbují albumin, ale když jsou poškozeny, uvolní se velké množství bílkovin.

Odchylky indikátorů se zvažují, pokud se v moči objeví velké molekuly albuminu. Takže i bezvýznamné otkhozhdeniya dětské ukazatele jsou známkou přítomnosti patologie.

Normální množství látky v močovém sedimentu zdravé osoby denně je 30 mg. Zvýšení naznačuje mikroalbuminurie, v případě zvýšení obsahu bílkovin až na 300 mg, mluvíme o proteinurie.

Normální dávka jedné dávky moči může obsahovat až 20 mg bílkovin na litr. Norma pro ženy se rovná 2,5 a pro muže 3,5 mg / mmol vzhledem k kreatininu.

Co ovlivňuje indikátor UIA

Existuje mnoho faktorů, které zvyšují hladinu bílkovin v těle. Nejběžnější jsou:

 • Závod.
 • Klimatické podmínky a další prvky terénu.
 • Používání velkého množství bílkovin.
 • Heavy fyznagruzka.
 • Zvýšení teploty.
 • Nadváha.
 • Nemoci.

Přesná diagnóza se provádí 3 měsíce s pravidelným podáním analýzy moči na mau, které se musí opakovat 3 až 6krát.

Je to důležité! Existují podmínky pro provedení testu: pacient netrpí infekcí, před zahájením léčby neměl fyzickou námahu.

Jmenování se hodí v případě:

 • S diagnózou diabetu 2. typu. Test UIA se provádí každých šest měsíců.
 • Doba trvání diabetu typu 1 je delší než 5 let. Tato analýza se provádí jednou za 6 měsíců.
 • Diabetes u dětí s opakovanou dekompenzací.
 • Nefropatie těhotenství.
 • S lupus erythematodes.
 • Amyloidóza, poškození ledvin, glomerulonefritida.

Stages of Nephropathy

Zhoršená funkce ledvin se vyskytuje ve fázích, které se vyznačují určitými rysy.

1. Počáteční projevy

Analýza MAU ukazuje přítomnost mikroalbuminu. Externí symptomy chybí.

2. Pre-nefrotické změny

Pacient má kolísání krevního tlaku, ledviny pomalu filtrují tekutinu a v moči hladina koncentrace proteinu je 30-300 MHz / den.

3. Nefrotické změny

Ledviny pacienta snižují filtrační kapacitu, proto se objevuje edém, zvýšený tlak, proteinurie, mikroematurie. Někdy zvyšuje rychlost močoviny a kreatininu.

4. Uremia

Krevní tlak dosahuje vysoké hodnoty, které nejsou léčitelné. Objeví se edém, hematurie a proteinurie. Analýza zvyšuje počet erytrocytů, kreatininu, močoviny. Se srdečním onemocněním pacient trpí bolestí v hrudi, někdy na levé straně.

Pokud při analýze na MAU je norma příliš vysoká, je nutné dodržovat správnou výživu, podstoupit pravidelné vyšetření odborníky, kteří budou předepisovat nápravné a nápravné přípravky. Čím dříve je nemoc diagnostikována, tím účinnější jsou terapeutická opatření.

Co je analýza moči na MAU, jak se správně připravit?

Chcete-li žít plný život, být aktivní a cítit se skvěle, člověk potřebuje zdraví. Proto by měl každý pacient pečlivě sledovat stav svého těla a okamžitě kontaktovat lékaře, pokud dojde k nějaké poruše. Pro včasnou detekci patologií existují různé diagnostické metody, z nichž jedna je analýza moči na MAU.

S touto studií doktor dokáže v nejranější fázi vývoje zjistit závažné onemocnění ledvin. Tato diagnostická technika se ve všech případech nepoužívá, ale pouze určuje malý počet onemocnění kardiovaskulárního traktu, endokrinního systému a ledvin. Dnes se s Vámi pokusíme zjistit, jaká je analýza UIA a proč je to nutné. A konečně se dozvíme, jak dešifrovat data takového průzkumu.

Co je to?

Zkratka UIA samotná je zkratkou komplexního a dlouhého léčebného termínu - mikroalbuminurie. Znamená to významné zvýšení obsahu albuminového proteinu v tekutině vylučované člověkem. Ukazuje se, že hlavním úkolem močové analýzy MAU je měřit hladinu albuminu v moči pacienta.

Každý ví, že naše tělo se skládá z velkého množství různých látek proteinové povahy. Albumin je také strukturně příbuzný těmto biologickým sloučeninám. Molekuly tohoto proteinu jsou jednou z mnoha krevních složek, takže jsou normálně v krevním řečišti.

Zvýšený obsah albuminu v sekretech je typický pro patologické stavy spojené s narušením práce hlavních močových orgánů - ledvin. V těle zdravé osoby jsou proteinové sloučeniny uchovávány v systému ledvinové filtrace, i když jsou v průběhu laboratorní diagnostiky moči často detekovány ve stopových zbytcích. Molekuly albuminu nemohou projít kanály ledvin kvůli příliš velkým velikostem. Zabraňuje pronikání těchto proteinů do moči a záporného náboje, stejně jako jejich další reabsorpci v systému renálních tubulů.

UIA analýza moči umožňuje stanovit koncentraci albumin ve vylučované tekutině. Výstup těchto sloučenin močí vzrůstá jako výsledek infekčních a zánětlivých lézí tubulů a glomerulů filtračních orgánů, změny v nábojové selektivitě těchto proteinů. Největší množství molekul albuminu se vylučuje z těla při onemocněních nefronu (glomerulu) samotné ledviny. Albumin se zvyšuje v moči tak závažnými poruchami, jako je ateroskleróza cév, dysfunkce filtračních orgánů, stejně jako diabetes.

Je to důležité! Pokud hladina albuminových bílkovin v sekretech přesahuje normální hodnoty - je tento jev považován za počáteční fázi vývoje vaskulárních patologií. Dokonce i v případě malé odchylky se doporučuje, aby pacient navštívil odborníka pro důkladnější diagnostiku a včasné odstranění tohoto problému.

Studie UIA - normové ukazatele

Vyšší obsah bílkovin v moči pacienta je považován za patologický znak. Taková odchylka by však neměla být vždy spojena s nástupem vývoje závažné nemoci.

U všech zdravých lidí v moči je stanovena mírná koncentrace mikroalbuminu. Normálně nejmenší frakce tohoto proteinu pronikají filtrační bariérou ledvin, takže takzvaná "stopa" těchto sloučenin se často vyskytuje ve vylučované tekutině. Ale velké molekuly takové látky se dostávají do moči pouze prostřednictvím poškozených tubulů nebo ledvinových nefronů.

Pozitivní výsledek analýzy močového ústrojí MAU u dítěte vždy ukazuje přítomnost určitého onemocnění v těle dítěte. Obvykle neexistuje žádný albumin ve vylučované tekutině u dětí. Pro dospělé muže a ženy existují určité ukazatele mikroalbuminurie, jejichž hodnoty by se neměly zvyšovat. Následující obrázky ukazují normální funkci močového kanálu:

 • Albumin - jeho koncentrace v moči je obvykle 25-30 mg denně. Pokud tento protein v sedimente překračuje přijatelné hodnoty, má pacient mikroalbuminurie. Objevování 300-350 mg proteinových sloučenin v denním moči naznačuje vývoj proteinurie.
 • Mikroalbumin - tato látka je detekována v části moči odebrané od pacienta jednorázově - to je pro jedno močení. Jeho normální hodnota je v rozmezí 15-20 mg / l.
 • Poměr albuminu k kreatininu se stanoví v náhodné a jednorázové části vylučované tekutiny. Norma tohoto poměru pro zástupce obou pohlaví je odlišná: u mužů činí 3,4-3,5; pro ženy - až 2,4-2,5. Zvýšení tohoto indexu je obvykle pozorováno, když se u pacienta objeví příznaky nefropatie.

Proč albumin zvyšuje sekreci?

U zdravého pacienta by močový test MAU neměl vykazovat výsledek, který přesahuje obecně stanovené standardy. Lékař může považovat údaje takové studie za nespolehlivé, pokud během diagnózy nepříznivé faktory ovlivnily stav člověka. Parametry albuminu v moči mohou být měněny specifickými podmínkami, při nichž je tělesná rovnováha narušena. Mohou být způsobeny stravovacími návyky, životním stylem a aktivitou pacienta. Fyziologické příčiny mikroalbuminurie jsou:

 • Nadměrná hmotnost.
 • Psychické přetížení a negativní účinky stresu.
 • Konstantní konzumace jídel obohacených bílkovinnými látkami (například proteinové třesení u mužů, kteří se zabývají silovými sporty - kulturistika, vzpírání).
 • Použití samostatných skupin léčiv: kortikosteroidy, antibakteriální léky, léky s fungicidním účinkem.
 • Intoxikace a těžká dehydratace.
 • Zvýšená teplota během horečky.
 • Příliš tvrdá práce.
 • Infekční patologie lokalizované v orgánech močových cest.

Jedná se o přírodní faktory, které způsobují významnou mikroalbuminurie v moči. Jejich účinek na tělo způsobí dočasnou změnu, která projde během několika dní.

Patologické faktory

Stálé zvyšování hodnot tohoto proteinu v sekreci nad normou hovoří o patologických změnách v lidském těle. Následující nemoci mohou způsobit takovou poruchu:

 • Systémový lupus erythematodes.
 • Amyloidóza.
 • Diabetická a hypertenzní forma nefropatie.
 • Hnisavá léze ledvinné tkáně - pyelonefritida.
 • Sarkoidóza.
 • Přítomnost nádorů maligní a benigní přírody.
 • Poškození nefronů a tubulů filtračních orgánů zářením.
 • Komplikované těhotenství s vývojem nefropatie.
 • Polycystická choroba ledvin.
 • Glomerulonefritida.

Pozor! Koncentrace mikroalbuminu v analýze MAU moči se zvyšuje především u starších pacientů. S takovým porušením jsou ohroženi diabetici, stejně jako lidé trpící aterosklerózou a dalšími závažnými patologiami kardiovaskulárního traktu a ledvin.

Správně předáváme moč pro výzkum

Jak si vzít UIA test moči? Hodně závisí na správnosti činnosti pacienta při shromažďování sekrecí pro tuto diagnózu. Stejně jako u ostatních vyšetření, které byly použity k určení mikroalbuminového moči, musí být umístěny ve sterilním obalu. Před vybíráním vylučované tekutiny musí osoba dodržovat hygienu svých genitálií a v případě potřeby důkladně vymyt. Ženy během menstruace mají zakázáno užívat moč pro výzkum UIA.

Sběr sekrecí pro takovou diagnózu by měl být proveden podle následujícího plánu:

 • Koncentrace albuminu v moči odebraného během dne (24 hodin) je stanovena. Tento postup začíná v 8 hodin ráno v první den a končí v 8 hodin ráno v druhém.
 • UIA testování moči někdy vyžaduje odběr střední části vylučované tekutiny. To znamená, že musíte nejprve močit do toalety a naplnit nádobu malým množstvím moči (ne do okraje, asi 50-60 ml).
 • Pokud se však za studium odebere denní moč, celý objem výtoku se umístí do společného kontejneru (nutně sterilizovaného). Obsahuje tento biomateriál na temném a chladném místě.
 • Veškerý moč přidělený denně pacientovi se měří v mililitrech. Výsledky výpočtů jsou uvedeny ve zvláštním sloupci ve formuláři ve směru.
 • Pak se veškerý biologický materiál mísí tak, aby se proteinové látky usazené na dně nádrže rovnoměrně rozložily. Až 80-100 ml kapaliny potřebné k provedení analýzy MAU se odlévá do čistých nádob.
 • Kontejner připravený přímo pro testování by měl jít do laboratoře co nejdříve. Zbývající výtok může být nalit - nejsou již potřeba.
 • Také na formuláři se směrem udávejte tělesnou hmotnost a výšku pacienta, protože tyto indikátory ovlivňují množství albuminu v moči. Specialista je bere v úvahu při provádění diagnostiky.

Je dobré vědět! Úroveň albuminu v moči se může mírně snížit v noci. V tomto okamžiku je osoba v horizontální poloze, zatímco jeho krevní tlak mírně klesá. Závod je také ovlivněn tímto ukazatelem - u lidí s tmavou kůží bude mít analýza moči vyšší výsledek.

Vyhodnocení údajů

V průběhu této studie obdrží doktor současně dva hlavní indikátory - denní množství mikroalbuminu v exkrecích a poměrný poměr albumin k kreatininu. Někdy při provádění MAU analýzy se používá další specifická norma, jako je rychlost vylučování albuminů. Všechny tyto hodnoty ukazují úroveň mikroalbuminurie, která se projevuje ve třech možných podmínkách pacienta. Jasněji jsou prezentovány ve formě tabulky.

Test UIA moči - co to je?

Mikroalbuminurie - MAU

Mikroalbuminurie je vzhled malého množství albuminu (30-300 mg / den) v moči, což v podstatě naznačuje, že tělo má patologii ledvin a někdy onemocnění kardiovaskulárního systému.

Albuminy jsou skupina bílkovin, které produkuje játra, a jsou vylučovány močí. Nejčastěji mikroalbuminurie naznačuje, že osoba má cukrovku.

Problémy se štítnou žlázou a narušení hladin hormonů TSH, T3 a T4 mohou vést k vážným následkům, jako je hypothyroidní kóma nebo tyreotoxická krize, které jsou často fatální.
Endokrinologička Marina Vladimirovna však ujišťuje, že je snadné vyléčit štítnou žlázu i doma, stačí ji pít. Čtěte více »

Klinické projevy

Pacient, u kterého je v těle albumin, onemocnění prochází následujícími fázemi:

 1. Asymptomatická fáze, kdy pacient necítí zhoršení zdraví, ale některé jeho změny již existují v moči.
 2. Počáteční fáze. V těle pacienta nejsou žádné příznaky onemocnění a úroveň mikroalbuminurie není vyšší než 30 ml denně.
 3. Pre-nefrotická fáze umožňuje detekci. Zvláštnost tohoto stupně spočívá v tom, že se zvyšuje rychlost renální filtrace a dochází k hypertenzi. V moči se pozoruje zvýšení hladiny mikroalbuminurie až na 300 ml.
 4. Nefrotická fáze. Pacient má otok a krevní tlak stoupá. Bílkoviny se zvyšují v moči, objeví se červené krvinky a někdy se zvyšuje i močovina a kreatinin.
 5. Stupeň selhání ledvin. V tomto období se často zvyšuje krevní tlak a dochází k edému. Analýza ukazuje zvýšení červených krvinek, bílkovin, kreatininu a močoviny, stejně jako nepřítomnost glukózy. Ledviny nevylučují inzulín.

Kdo je k ní náchylný?

Mikroalbuminurie je nejčastější u starších osob.

V ohrožení jsou lidé, kteří mají onemocnění ledvin, onemocnění srdce, diabetes, stejně jako pacienti, kteří jsou v předklinickém stádiu aterosklerózy. Lidé trpící prodlouženou arteriální hypertenzí, doprovázenou silným otokem, mohou také zvýšit albumin v moči.

Co ovlivňuje mikroalbuminurie?

Faktory zvýšení moči:

 • Fyzická aktivita;
 • Jíst potraviny, které obsahují mnoho bílkovin;
 • Dehydratace;
 • Zvýšená tělesná teplota;
 • Zánět močových cest.

Faktory ovlivňující hladiny albuminu v moči:

 • Kouření;
 • Hypertrofie myokardu;
 • Zánět ledvin;
 • Růst kreatininu v krvi.

Uvolňování albuminu ovlivňuje také denní dobu. V noci může být jeho kapacita menší, protože osoba převezme horizontální polohu a jeho tlak se sníží.

Množství albuminu ovlivňuje také rasu, věk a tělesnou hmotnost. Například mezi zástupci africké rasy a starších lidí je norma vyšší.

diagnostika

Stanovení množství albuminu v moči pomocí těchto metod:

 • Enzymová imunoanalýza;
 • Izotop imunologický;
 • Immunoturbidimetrická.

Pro analýzu se užívá moč během dne, ale můžete také vzít ranní jeden nebo ten, který byl shromážděn ráno do 4 hodin. Proveďte poměr albumin a kreatininu. Během analýzy mohou být použity testovací proužky, ale pokud vykazují pozitivní výsledek, testy se budou muset opakovat v laboratoři.

Účel průzkumu

Test mikroalbuminurie na moč u choroby, jako je nefropatie, je jediný test, který pomáhá rozpoznat onemocnění již v počáteční fázi. Nefropatie má 2 fáze vývoje, na prvním je velmi obtížné identifikovat a druhá je příliš pozdě, protože onemocnění vstupuje do akutní fáze.

Pokud má pacient mikroalbuminurie:

 • Musí být nejprve plně přezkoumáno;
 • Zjistit příčiny porušení;
 • Za prvé se vyšetřují ledviny a srdce;
 • Zkontrolujte hladinu cholesterolu a glukózy v krvi.
 • Na základě výsledků předepište komplexní léčbu.

Přiřadit dodávku testů může terapeut, endokrinolog, gynekolog, urolog a nefrolog.

Jak předat test moči pro MAU?

Chcete-li předat analýzu mikroalbuminurie, musíte se nejprve řádně připravit:

 1. 1 den před odběrem moči nemusíte jíst tučné potraviny, ovoce, zeleninu, které mění barvu moči. Například by to mohlo být řepa, mrkev nebo borůvky.
 2. Také se nedoporučuje užívat pilulky a alkohol, protože může zvýšit hladinu albuminu a léky, které mohou léčit zánět ledviny, mohou snížit.
 3. Žena v den sběru analýzy by neměla být měsíčně.
 4. A také před provedením analýzy je třeba provést hygienické postupy.

Jak správně sbírat analýzu MAU moči?

 1. Pro analýzu použijte ranní nebo denní moč.
 2. Sbírat potřebnou analýzu v čistém kontejneru.
 3. Pokud potřebujete provést denní analýzu moči na MAU, neměli byste shromáždit první ranní moč.
 4. Ujistěte se, že si zapamatujete čas začátku sbírky, protože to musí být provedeno přesně jeden den.
 5. Močí uchovávejte při teplotě 4 až 8 stupňů nad nulou.
 6. Celá sbírka moči, kterou chcete dávat do laboratoře, není nutná, ale musíte specifikovat přesné množství denní moči.

Regulační indikátory

U dospělých by norma UIA v moči neměla překročit 30 mg / den. V moči dětí by měly být prakticky chybějící. Pokud je albumin vylučován ve větším množství než 30 mg / den, znamená to, že pacient vyvinul mírnou nefropatiku.

Pokud se denně uvolní více než 300 mg, znamená to, že ledviny jsou významně ovlivněny. Po uplynutí 6 týdnů je nutné znovu provést analýzu a potvrdit tak diagnózu. Poté odborník předepisuje léčbu.

Onemocnění na zvýšené úrovni MAU

Zvýšení albuminu v moči může být vyvoláno těmito faktory:

 • Diabetes mellitus
 • Onemocnění ledvin nebo rejekce,
 • Těhotenství
 • Srdeční onemocnění,
 • Lupus erythematosus,
 • Postižení plic (sarkoidóza)
 • Fruktózová intolerance.

Léčba mikroalbuminurií

Při vzniku mikroalbuminurie by měla být komplexní léčba. Lékař předepisuje lék na snížení krevního tlaku, albuminů a cholesterolu. V případech, kdy není přítomna glukóza v moči, je inzulin připisován.

Chcete-li zlepšit zdraví a normalizovat obsah albuminu, musíte:

 • Udržujte hladinu cukru v krvi pod kontrolou
 • Snažte se neinfikovat infekční onemocnění,
 • Sledujte krevní tlak a cholesterol
 • Dodržujte dietu, která je založena na minimální kapacitě bílkovin a sacharidů,
 • Pijte alespoň 8 sklenic vody denně,
 • Zbavte se špatných návyků,
 • Transplantace ledvin (v extrémních případech, pokud léčba nefungovala).

V každém případě si musíte pamatovat, že rozčlenění výsledků analýzy MAU v moči a samošetření není za to, protože to bude zdraví škodlivé. Ujistěte se, že jste se obrátili na odborníka, který vám pomůže, ale on diagnostikuje onemocnění a předepíše správnou léčbu.

UIA test moči

Když má člověk zdravotní potíže nebo otázky týkající se jeho stavu, nejprve hledá odpovědi na internetu a teprve pak přijde k lékaři, aby vám poradil a pomohl, i když je správnější udělat opak. Koneckonců, lékař bude nejen sledovat příznaky, ale také se odkazuje na laboratorní testy. Jedním z testů, které se provádí k určení správné diagnózy, je studie moči pro mikroalbuminurie. Je to o něm a bude o něm diskutováno v tomto článku.

Co je tato studie a proč?

Analýza moči pro Mau je stanovení množství albuminu v něm. Na co to dělají? Faktem je, že albumin je jeden z bílkovin, který je součástí krve. A "mikroalbuminurií" je její ztráta nebo nízká koncentrace. Když ledviny dobře fungují a nedochází k porušení, je albumin stabilní a jeho množství v moči je velmi nízké. Pokud výsledky studie ukazují, že dochází ke ztrátě albuminu v krvi a že je obsažena v moči ve zvýšené dávce, je to známka renální dysfunkce, je možný nástup prvního stupně aterosklerózy nebo endoteliální dysfunkce.

Dokonce i mírný přebytek koncentrace albuminu v moči naznačuje začátek změn v cévách, což vyžaduje hlubší diagnostiku a okamžitou léčbu.

Proč se vyskytuje mikroalbuminaria (MAU)?

Nadměrné množství bílkovin v moči se může vyskytnout z několika důvodů. Existují faktory, které ovlivňují jednorázové uvolnění, a proto při diagnostice moč několik měsíců podává moč pro Mau. Nadbytečné množství je albumin od 30 do 300 mg denně. Toto uvolnění může nastat v důsledku:

 • jíst potraviny s vysokým obsahem bílkovin;
 • těžká fyzická práce;
 • silné atletické zatížení;
 • zvýšit tělesnou teplotu.

Indikátory také závisí na pohlavních charakteristikách pacienta, jeho rase a oblasti bydliště.

Předpokládá se, že MAU se nejčastěji projevuje u lidí, kteří trpí problémy s nadváhou, inzulínovou rezistencí, kteří hodně kouří a mají problémy s hypertrofií nebo dysfunkcí levé komory. Tato diagnóza je většinou diagnostikována u mužů a starších osob.

Aby se získal spolehlivý výsledek, analýza pro přípravek Mau nemůže být provedena během infekčního onemocnění, včetně ARVI, při zvýšené tělesné teplotě, horečce, po fyzické námaze, po únavě po jídle.

Pokud výsledky ukazují zvýšení bílkovin v moči, může to znamenat takové nemoci nebo změny v těle:

 • diabetes;
 • arteriální hypertenze;
 • glomerulonefritida;
 • dysfunkce kardiovaskulárního systému;
 • těhotenství;
 • hypotermie;
 • sarkoidóza.

Nejčastěji dochází k mikroalbumináriím v důsledku cukrovky.

Také zvýšení albuminu v moči může naznačovat vývoj kardiovaskulárních onemocnění, které jsou vyvolány diabetem typu I a II.

Symptomy mikroalbuminurie

Tato patologie má své vlastní stadia vývoje. V počátečním stádiu pacient necítí změny v těle a příznaky onemocnění, ale jeho složení v moči se již mění, testy již ukazují zvýšení množství bílkovin, které se v počátečním stádiu udržují na hodnotě přibližně 30 mg denně. S dalším vývojem se člověk rozvíjí před nefrotickou fází. Množství albuminu v moči stoupá na 300 mg, pozoruje se zvýšení krevního tlaku a zvyšuje se filtrace ledvin.

Další fáze je nefrotická. Kromě vysokého tlaku je také doprovázena otokem. Močová kompozice kromě vysoké koncentrace bílkovin také obsahuje červené krvinky, pozoruje se zvýšení hladiny kreatininu a močoviny.

Posledním stupněm je selhání ledvin. Její příznaky jsou:

 • častý vysoký krevní tlak;
 • trvalé otoky;
 • velké množství červených krvinek v moči;
 • nízká filtrační rychlost;
 • velké množství bílkovin, kreatininu a močoviny v moči;
 • nedostatek glukózy v moči.
 • nedochází k vylučování inzulínu ledvinami.

Všechny tyto příznaky mohou naznačovat vývoj srdeční patologie. V této době se bolest může objevit za hrudní kostí, která se odehrává na levé straně těla. To vše je doprovázeno zvýšením cholesterolu.

Pravidla pro shromažďování moči mikroalbuminurie (MAU)

Aby laboratořní údaje byly spolehlivé, je nutné dodržovat základní pravidla shromažďování moči pro analýzu MAIA. A tak se nejprve musíte připravit. Den před testy jsou zelenina a ovoce, které mění barvu moči, zcela vyloučeny z jídla - to jsou mrkev, jahody, moruše, rybíz a další. Za druhé, před sběrem moči je nutné myknout vnější genitálie antibakteriálním mýdlem. Za třetí, materiál pro analýzu se shromažďuje ráno, bezprostředně po probuzení. V žádném případě nemůže tuto analýzu předat ženské polovině v období menstruace.

Musíte se také postarat o močové sklenice. Ideální - speciální nádoba z plastu, která se prodává v lékárně. Pokud však tam není, můžete si vzít jakýkoliv plastový nebo skleněný obal s víkem, dobře jej umýt, vysušit a ošetřit alkoholem před použitím. Pro analýzu Mau dostačuje asi 100 mililitrů materiálu. Po shromáždění musí být materiál zaslán do laboratoře během jedné nebo dvou hodin.

UIA test moči

Bez ohledu na důvody, proč se necítil dobře, pokud se jeho zdravotní stav postupně zhoršuje, je poslán do nemocnice. Nejprve musíte navštívit terapeuta. Praktický lékař provede vyšetření a vypracuje pokyny pro standardní vyšetření.

V některých klinických případech může být pacientovi doporučeno, aby podstoupil test MAU moči. Studie je častá, ale ne každý o tom ví. Ačkoli podle výsledků může odborníci potvrdit nebo popřít primární diagnózu. Proto je třeba podrobněji uvažovat o analýze moči MAU, o tom, jaká je a jak sbírat biologický materiál.

Obecné informace

Prezentovaná metoda laboratorního výzkumu umožňuje odborníkům určit hladinu albuminu v moči. Tato látka je protein, který je součástí lidské krve a její koncentrační hladina klesá, mikroalbuminurie se začíná rozvíjet. Pokud se podíváme na normu, pak s dobrou funkci ledvin nejsou pozorovány žádné abnormality a ukazatele albuminu jsou stabilní.

UIA analýza umožňuje stanovit hladinu bílkovin v moči. Zdroj: 4geo.ru

Test moči na MAU může co nejdříve naznačit pokles nebo nepřítomnost bílkovin v krvi, protože v něm bude příliš mnoho moči. S těmito výsledky urologové často diagnostikují dysfunkci ledvin, primární stupeň aterosklerózy a endoteliální dysfunkci.

Dokonce i v situaci, kdy analýza MAU ukázala nízký obsah látky v složení biologického materiálu, je nutné provést důkladné a komplexní vyšetření celého organismu. To pomůže zjistit příčinu porušení a vyvinout další taktiky pro léčbu a léčbu pacienta.

Normy

Každá osoba, která obdržela žádost o provedení analýzy moči na UIA, co je, je na prvním místě zajímavé. Pochopení této otázky je nezbytné pochopit, co by mělo být normálním indikátorem. V ideálním případě, když je člověk zdravý, malé množství bílkovin, ne více než 150 mg / dl, se vylučuje do moči a v tomto hmotnostním albuminu nesmí přesáhnout 30 mg / dl.

Je však třeba poznamenat, že analýza mikroalbuminurie moči v různých dnech dne nebude mít stejný výsledek. Když se podíváme na noc, uvolňování bílkovin klesá asi o 40%, protože osoba je v horizontální poloze a jeho cévní tlak je nízký.

Protein v moči s mikroalbuminurií. Zdroj: mypochka.ruf

Když pacient stojí, indikátory budou zvýšené a po cvičení může být hladina albuminu po určitou dobu v rozmezí 30-300 mg / dL. Následující stavy také ovlivňují koncentraci látky ve složení moči:

 1. Prevalence bílkovin ve stravě;
 2. Zapojení do tvrdé fyzické práce;
 3. Aktivní sporty;
 4. Přítomnost infekce v močovém traktu;
 5. Narušený krevní oběh;
 6. Přijetí protizánětlivých léků na nesteroidní skupinu;
 7. Aktivní reprodukce bakteriální infekce nebo sepse;
 8. Doba nošení dítěte.

Také, pokud pacient bere močový test mikroalbuminurie při užívání léků zaměřených na snížení krevního tlaku, koncentrace bílkovin v moči se sníží. Navíc rychlost vylučování látky závisí na věku a rase.

Indikace

Pokud se zabýváte takovým výzkumem, jako je analýza moči pro mikroalbuminurie, co to je, musíte vědět, v jakých situacích se doporučuje provést. Odborníci předepisují studii, která potvrzuje nebo vyvrací poškození tkání ledvin. To je důvod, proč je taková laboratorní analýza nutná k tomu, aby lidé mohli být vystaveni riziku, například cukrovce nebo arteriální hypertenzi.

Obecně se analýza moči pro albumin provádí za přítomnosti jiných patologií. Tato studie je důležitá pro osoby, které prošli transplantací ledvinového tkáně, takže můžete sledovat, zda k jejich odmítnutí nedošlo. Také je potřeba diagnóza pro chronickou glomerulonefritidu.

Technika

Okamžitě stojí za zmínku, že není možné stanovit hladinu tohoto proteinu ve složení moči za použití standardních metod pro studium biologického materiálu (srážení kyselinami). To je způsobeno skutečností, že během dne dochází k výraznému výkyvu albuminů.

Studii lze provést pomocí testovacích proužků. Zdroj: urologia.expert.jpg

Z tohoto důvodu musí být mikroalbuminový test moči postupně podáván alespoň dvěma, a nejlépe třikrát. Pouze v tomto případě budou výsledky mít diagnostický nástroj a informace. Existují speciální zkušební proužky, pro které je hladina látky určena okamžitě, tj. Její pokles nebo zvýšení. Je-li k přenosu biomateriálu do laboratoře zapotřebí pozitivní výsledek.

Test mikroalbuminurie je pásem se šesti značkami, které označují koncentraci bílkovin v moči. Jsou definovány jako "nezjištěné", až 150, více než 300, 1000, 2000 a více než 2000 (hodnoty jsou v mg / l). Úroveň citlivosti takových proužků a tudíž pravdivost je 90%.

Existuje také kvantitativní analýza mikroalbuminurie a v medicíně existují tři typy. Měření se provádí pomocí identifikace poměru kreatininu k albuminu v moči nebo přímou imunoturbidimetrickou metodou, stejně jako imunochemikálie. Co přesně bude pacientovi přiděleno, závisí na charakteru klinického případu a na technickém vybavení laboratoře.

Je-li MAU přiřazen test moči, jak sbírat biologický materiál, je nutné, aby každý pacient věděl. Důležitým rysem je, že před studiem nemusí splňovat žádné přísné omezení, ale také provádět přípravné činnosti. Doktor řekne důležité nuance.

Doporučuje se dodržovat tato pravidla:

 • Je nutné sbírat moč během dne, tj. Od 8 hodin dnes a končící ve stejnou dobu následujícího dne.
 • První část moči by měla být vypuštěna do toalety.
 • Celé množství denního biologického materiálu musí být shromážděno v jedné nádobě a ujistěte se, že je sterilní.
 • Uchovávejte v moči na chladném místě, chráněném před slunečním zářením.
 • Pacient musí měřit celý objem moči, po kterém jsou tyto hodnoty zadány do zvláštní formy.
 • Teprve po těchto činnostech je nutné celý biomateriál míchat tak, aby se protein nezrážel, a nalijte asi 100 ml z celé hmoty.

Pacient musí pochopit, že plný objem moči nemusí být přenesen do ambulantní laboratoře. Kromě toho je třeba mít na paměti, že hladina vylučovaného albuminu závisí na hmotnosti a výšce, takže musí být označena ve formě nebo ve směru.

Dekodace a pravidla pro shromažďování analýzy moči na MAU (mikroalbuminurie)

Test UIA moči je účinná studie určující množství albuminu v těle. Zvýšené hladiny proteinu indikují poruchu ledvin, přítomnost vaskulárních patologií a endoteliální dysfunkci. Výhodou analýzy je spolehlivost a možnost odhalování porušení v počáteční fázi.

Co je analýza?

Studie MAU v moči určuje hladiny albuminu. Ale co je to? Albuminy jsou bílkoviny, které se rozpouštějí ve vodě. Jsou produkovány játry a jsou hlavní složkou krevního séra.

MAU znamená mikroalbuminurie, ve které je v moči mnoho albuminu. Mikroalbuminurie je stupeň ztráty albuminu v moči od 20 do 200 mg za minutu nebo 30-300 mg denně.

Pro zdravé tělo je normou, kdy se uvolňuje z moči pouze malé množství malých bílkovin, zvaných mikroalbumin. Při vysokých počtech je tento protein klinickým příznakem ranné nefropatie. Tato vlastnost je charakteristická pro diabetiky, pacienty s rakovinou, pacienty se zánětlivými onemocněními močového systému.

K určení množství mikroalbuminu v moči se používají následující typy studií:

 • Poměr albuminu a kreatininu v moči. Poměr albumin-kreatinin je stanoven ve studii průměrné části moči. Koncentrace bílkovin se měří v jedné dávce moči a upraví se pro kreatin. Použití této látky v této studii je založeno na podobném principu, který se používá při stanovení rychlosti glomerulární filtrace. Je pozoruhodné, že analýza poměru albuminu a kreatininu je velmi informativní a snadná. Proto je jednou z hlavních metod diagnostiky albuminurie.
 • Immunoturbidimetrická. Přímá imunoturbidimetrická studie je založena na hodnocení koncentrace proteinu podle zákalu roztoku. Kapalina se získá po reakci srážení a interakci albuminu s imunoglobuliny.
 • Imunochemické. Imunochemie zahrnuje použití systému HemoCue, který je založen na imunochemické reakci s použitím monoklonálních protilátek. Tento komplex přispívá k vzhledu sedimentu, který je dále zachycen fotometrem.

Hodnocení se provádí také pomocí zkušebních testů. Pruhy definují 6 stupňů hladiny albuminu. Tato diagnostická metoda je spolehlivá o 90%. Pokud je výsledek pozitivní, pak jej potvrďte, použijte metody detekce koncentrace bílkovin. Například biologická tekutina se zkoumá na analyzátoru moči.

Populární testovací proužky pro stanovení albuminu jsou MicroalbuFan, Uriscan strip, Micral-Test. Princip jejich práce je založen na imunochromatografické metodě s použitím protilátek proti bílkovině, označených speciálním enzymem (galaktozidáza) nebo koloidním zlatem.

Pro jaké onemocnění je tento test předepsán?

Je-li počet patologických stavů, v nichž ženy a muži překračují normu albumin:

 1. infekční nemoci;
 2. krevní tlak;
 3. sarkom;
 4. intoxikace drog, chemické otravy;
 5. glomerulonefritida;
 6. srdeční choroby;
 7. zánět urogenitálního systému;
 8. pyelonefritida;
 9. gestace u těhotných žen;
 10. ateroskleróza;
 11. lupus erythematodes;
 12. nefrotický syndrom.

Vysoký ukazatel albuminu v moči je také pozorován při diabetes mellitus. Poruchy v činnosti krevních cév a srdce, nefropatie se vyskytuje po 5-7 letech od okamžiku vývoje onemocnění. Studie UIA proto nutně provádí s chronickou hyperglykemií.

U diabetes mellitus se mikroalbuminurie vyskytuje jako komplikace. Mechanismus vývoje je spojen s poruchami metabolismu a nevratnými změnami v plazmě.

Test moči MAU se provádí za účelem vyhodnocení funkce ledvin během těhotenství, chronické hyperglykémie, srdečních onemocnění a hypertenze. Dalším projevem studie je primární nefropatie. Jedná se o cysty, glomerulonefritidu a zánět ledvin. Studie o identifikaci mikroalbuminu se také provádí během těhotenství kvůli vysoké pravděpodobnosti preeklampsie během těhotenství dítěte.

Jak se připravit na analýzu

Analýza denního moči v MAU bude spolehlivá, pokud bude pro něj řádně připravena. 24 hodin před zahájením studie se nedoporučuje jíst produkty, které mění barvu moči. Tato moruše, řepa, mrkev, borůvky, rýže a další. Před analýzou nelze pít alkohol a užívat některé léky. Jedná se o Furagin, Aspirin, jakékoliv diuretika, protizánětlivé, antihypertenzní léky.

Jak provést test moči tak, aby byl co nejspolehlivější? Před diagnózou by měla být prováděna důkladná hygiena vnějších pohlavních orgánů pomocí antibakteriálních látek. Rovněž je důležité vyloučit fyzickou námahu, vyhnout se přehřátí nebo přehřátí těla. Před sběrem moči se nedoporučuje používat slané, kořeněné potraviny a vypít velké množství tekutin. Moč žen podstupujících menstruaci není diagnostikována!

Pravidla pro sběr moči

Chcete-li získat spolehlivé výsledky, musíte vědět, jak sbírat moč pro výzkum. Postup se provádí do 24 hodin. První močení je podáno, to znamená, že moč je nalita do toalety.

Pro studium budou potřebné dvě sterilní nádoby o objemu 1,5 litru a 100-200 ml. Během dne se nejprve močí shromažďuje ve velkém kontejneru. Biologická tekutina nezměnila své složení, měla by být skladována v chladničce.

Dále uchopte malý kontejner, omyjte a osušte jej. Hodinu před použitím se doporučuje ošetřit kontejner alkoholem nebo jiným antiseptikem. Je žádoucí, aby malý obal měl objem 50-200 ml, byl vyroben z plastu nebo skla. V předstihu se k němu přidá kus papíru s iniciály, datum dodání, množství moči uvolněné za 24 hodin, směr, ukazatele, výška a hmotnost.

Denní moč třepe. Až 150 ml kapaliny se nalije z velkého kontejneru do druhého sterilního malého kontejneru připraveného předem. Když je moč plně namontována, je do laboratoře dodána za 1-2 hodiny.

Není možné dávkovat moč MAU, pokud je kontaminovaná výkaly nebo není správně uložena!

Dekódování a interpretace výsledků

U dospělých bílkoviny v moči nepřesahují 150 mg denně a mikroalbumin až 30 mg denně. V moči pro děti prakticky chybí tato látka. Norma albumin v krvi pro muže - 3,5 g, pro ženy - 2,5 g. Dekodace studie na MAU je poměrně jednoduchá. Pokud se více než 30 mg bílkoviny vyloučí z těla spolu s močí za 24 hodin, znamená to, že pacient má mírnou nefropatiku. Pokud je denní koncentrace albumin vyšší než 300 mg, znamená to závažnou renální dysfunkci. Pro potvrzení diagnózy za 1,5 - 3 měsíce se provádí další analýza MAU.

Je pozoruhodné, že hladiny myroalbuminu se mohou denně měnit. Někdy je rozdíl až 40%. Z tohoto důvodu by měla být spolehlivost výsledků studie provedena třikrát za 3-6 měsíců. Pokud je rychlost překročena dvakrát, lékař potvrdí dysfunkci ledvin a předepíše vhodnou léčbu.

Při dešifrování výsledků mikroalbuminového testu lze použít indikátor, jako je rychlost vylučování bílkovin v moči za den nebo ve specifickém časovém intervalu. Normoalbuminurie je 20 mikrogramů za minutu, mikroalbuminurie je až 199 mikrogramů za minutu a makroalbuminurie je od 200 mikrogramů za minutu.

Ukazatele lze interpretovat. Existuje tedy určitá míra, která může do budoucna klesnout. To potvrzují studie týkající se zvýšení rizika srdečních a cévních poruch již při rychlosti uvolňování bílkovin 4,8 μg za minutu (nebo 5 až 20 μg za minutu). Proto je třeba provést kvantitativní a screeningové studie, i když jednorázový test nezjistil albumin v moči. To je zvláště důležité pro nepatologickou hypertenzi.

Pokud bylo v moči zjištěno zanedbatelné množství bílkoviny a chybějící riziková skupina, pak je zapotřebí množství komplexních studií, které vyloučí přítomnost hypertenze a diabetu. Pokud je albuminurie doprovázena hypertenzí nebo chronickou hyperglykemií, je nezbytné, aby indikátory glykovaného hemoglobinu, krevního tlaku a cholesterolu byly vráceny zpět do normálu pomocí léčby léky. Tím se sníží riziko úmrtí o 50%.

Co dělat, pokud je mikroalbumin zvýšený

Pokud test moče u MAU potvrdil, že v moči je velké množství albuminu, aby se zabránilo vážným následkům, je nutné zcela změnit životní styl.

 • Za tímto účelem lékaři doporučují stravu s nízkým obsahem bílkovin a sacharidů.
 • Dieta by měla být obohacena zdravými potravinami, jako jsou celozrnné obiloviny, luštěniny, obiloviny, zelenina, zelenina, libové maso nebo ryby, mléčné výrobky s nízkým obsahem tuku a vejce. Z konzervačních látek by mělo být opuštěno uzené maso, okurky, rychlé občerstvení a kořeněné koření. Aby nedošlo k přetížení ledvin během dne, měly by se potraviny užívat v malých porcích až 6krát.
 • V případě porušení močového systému je kontraindikace alkoholu kontraindikována. Alkohol inhibuje absorpci bílkovin. Ale výjimečně můžete někdy vypít sklenku suchého červeného vína.
 • Také lékaři nedoporučují kouřit. Tato závislost vede k spasmu krevních cév, což je důvod, proč srdce začne intenzivně pracovat.
 • K normalizaci hladiny krevního tlaku je třeba až čtyřikrát týdně sportovat 30 minut. Doporučuje se pít 8-12 sklenic vody denně. Při fyzické aktivitě se množství spotřebované tekutiny zvyšuje.
 • Aby se zabránilo vývoji nebo progresi diabetu, je nutné kontrolovat hladinu glukózy v krvi. Koneckonců překračující normu (ze 100 mg / dL) nepříznivě ovlivňuje funkci ledvin.
 • Pokud mluvíme o léčbě, pak je možné v případě mikroalbuminurie předepisovat ACE inhibitory. Tyto léky rozšiřují krevní cévy, což vede k poklesu krevního tlaku.
 • Často s vysokou hladinou bílkovin v moči se přidávají statiny. Léky snižují obsah škodlivého cholesterolu v těle a blokují vaskulární lumen. Také statiny zpomalují tvorbu škodlivých látek v játrech, což usnadňuje fungování ledvin a srdce.
 • Pokud se diabetes stane příčinou mikroalbuminurie, pak musí být pacient trvale injektován inzulinem. Je to hormon, který podporuje transport glukózy (energetického zdroje) do buněk. S nedostatkem se sbírá cukr v krvi, což vede k selhání práce celého organismu.
 • Při chronické hyperglykémii je pro normální funkce ledvin nezbytná celoživotní podpůrná léčba. Závažná forma onemocnění končí vznikem diabetické nefropatie, která často vyžaduje hemodialýzu (plazmatickou filtraci).

Obsah albuminů v moči tedy významně zvyšuje pravděpodobnost vývoje nebo progrese patologických stavů srdce a cév, nefropatie, aterosklerózy, hypertenze. Přítomnost všech těchto onemocnění vede k předčasné smrti. Analýza moči v MAU je proto důležitým diagnostickým opatřením, který umožňuje identifikovat problém v rané fázi a provádět léčbu zaměřenou na zlepšení zdraví a prodloužení života.