ALT a AST krevní testy pro

 • Diagnostika

Pro diagnózu není někdy nutné provést úplné vyšetření těla pacienta. Docela často stačí projít jedním nebo několika testy. Pro diagnostiku pacienta se někdy doporučuje provést pouze biochemický krevní test, který se používá k určení počtu a povahy enzymů cytolýzy jater. Biochemická analýza krve AST umožňuje identifikovat řadu závažných onemocnění, které mohou výrazně komplikovat život člověka.

Analýza AST a ALT: funkce výzkumu

AST je enzym obsažený v buňkách, jehož funkcí je poskytnout katalýzu konverze oxalacetátu na aspartam. AST je sloučenina nalezená v tkáních srdce, jater a ledvin. Kromě toho se obsah této látky vyskytuje v buňkách pruhovaných kosterních svalů a v buňkách nervové tkáně.

Enzym AST je aspartátaminotransferáza, která je aktivním účastníkem výměny aminokyselin v těle. Sloučenina vstupuje do krve pouze v případě poškození nebo destrukce buněk během vývoje jakéhokoli onemocnění nebo poškození tkáně orgánů.

Kromě AST se v biochemické analýze obsahu enzymů v krevním oběhu určuje obsah takových sloučenin, jako je ALT.

Zkratka ALT se týká přítomnosti enzymatického jaterního proteinu, alaninaminotransferázy, který je proteinovým katalyzátorem v procesech spojených přímo s výměnou aminokyselin v těle. Tato sloučenina má maximální aktivitu v buněčných strukturách jaterní a ledvinné tkáně. V tkáních srdce a pruhovaných svalech je tento enzym přítomen v nevýznamných množstvích.

Vzhledem k tomu, že ALT je enzym založený výhradně na buňkách, jeho množství v krevním řečišti je poměrně malé.

Co dělá analýza ALT a AST?

Nejčastěji k určení příčin choroby ak správné diagnostice stačí analyzovat pouze AST nebo ALT. Dekodifikace biochemické analýzy v případě překročení normy obsahu enzymu signalizuje přítomnost procesů spojených s porážkou určitých oblastí jater v těle. Poškození jater může být v tomto případě poměrně rozmanité. Mohou to být následující procesy:

 • poškození jaterních buněk v důsledku otravy alkoholem nebo drogami;
 • cirhóza;
 • poškození jater v důsledku vystavení virové hepatitidy orgánovým patogenům.

Kromě těchto faktorů je pozorována zvýšená rychlost AST a ALT jako důsledek vystavení těla nadměrnému výkonu, mechanickému nebo ischemickému poškození tělních tkání, za přítomnosti těžkých popálenin.

Stanovení obsahu enzymů se provádí metodami biochemického výzkumu. Aby bylo možné údaje dešifrovat tak, aby byly co nejspolehlivější, měla by být krev doprovázena ráno při provádění biochemické analýzy. Je zakázáno jíst jídlo až do okamžiku, kdy se krev odebere k analýze, protože krev musí být věnována výhradně prázdnému žaludku. Materiál pro laboratorní biochemické vyšetření se odebírá z kubitické žíly pacienta.

Biochemická analýza krve: dekódování, rychlost a odchylka od ní

Pro získání přesných výsledků biochemické analýzy obsahu enzymů by dekódování mělo provádět výhradně zkušený vysoce kvalifikovaný odborník. Množství každého enzymu obsaženého v krvi odpovídá jeho specifické koncentraci. Obsah ALT v krvi se pohybuje od 31 jednotek / l do 41 jednotek / l, v závislosti na pohlaví pacienta. Norma pro ženy odpovídá obsahu ALT v množství nižší než u mužů. Pro získání přesných výsledků je stanoven poměr stupně aktivity každého z enzymů. Zvýšení koeficientu může naznačovat výskyt a vývoj tělesného stavu pacienta předpoklady infarktu myokardu as poklesem tohoto ukazatele - výskytem infekční hepatitidy v těle.

Vzhledem k tomu, že aminotransferázy mají odlišnou specializaci na tkáň (každý z těchto enzymů se zaměřuje na určitý typ tkáně), odchylka od normálního obsahu jednoho nebo jiného enzymu téměř okamžitě signalizuje přítomnost onemocnění spojených s určitými orgány, u kterých je maximální lokalizace ALT a AST. Dekódová analýza může být použita jako faktor při diagnostice stavu srdečního svalu (myokardu) a abnormalit ve fungování jaterní tkáně. V případech, kdy je míra udržování enzymu zvýšena, existuje podezření, že v těle jsou přítomny jakékoliv problémy ve fungování některých orgánů.

V procesu smrti a zničení buněk tkání, které tvoří tělo, se enzymy uvolňují do krevního řečiště. Koncentrace látek se zvyšuje, což určuje krevní test a následnou interpretaci výsledků. Přebytek 2 nebo vícekrát vyšší rychlosti enzymu AST může zaručit přítomnost nezbytných předpokladů pro výskyt infarktu myokardu v těle pacienta.

V případech, kdy je zvýšená hladina ALT v krvi, se tělo během inkubace obvykle vyvine infekční hepatitidou.

Je-li míra indikátorů AST a ALT snížena, lze konstatovat, že je nedostatek vitaminu B (hyridoxin). Je však třeba připomenout, že nedostatek hyridoxinu může být způsoben nejen patologickými změnami v těle, ale také procesem, jak přenášet dítě na ženu.

Jaký je důvod odchylky od standardu ALT a AST?

Aktivita ALT v krvi je přímo závislá na stupni a závažnosti průběhu virové hepatitidy. Čím složitější je situace v těle s vývojem nemoci, tím vyšší je hladina aktivity ALT v krvi. Pokud dojde k závažným případům, krevní test může vykazovat aktivitu ALT, která je 5krát nebo vícekrát normou. Použití biochemického krevního testu pomůže identifikovat onemocnění ve velmi počátečním stádiu vývoje v těle pacienta, tj. v okamžiku, kdy probíhá průběh onemocnění bez jasně vyjádřených příznaků. Krevní testy AST a ALT mohou přesně určit stav pacienta a složitost průběhu onemocnění.

Zvýšená hladina ALT a AST v krvi během analýzy může být v případě výskytu takových onemocnění, jako jsou:

 • cirhóza;
 • rakovina jater;
 • různé formy hepatitidy,
 • léze jaterní tkáně v důsledku toxické a otravy drogami.

Kromě toho odchylky od normy mohou způsobit takové nemoci jako:

 • pankreatitida;
 • srdeční selhání nebo infarkt myokardu;
 • popáleniny na velkých plochách těla;
 • nekróza skeletálních tkání;
 • šokové podmínky různé povahy.

Snížení hodnoty ALT pod normální hodnoty je pozorováno při nedostatku vitamínu B6 v těle pacienta a také při porážce jaterní tkáně v důsledku rozsáhlé nekrózy. Zpravidla je pozorován pokles ALT v důsledku smrti a destrukce buněk, které tvoří tkáň jater a produkují ALT.

Doporučení pro pacienta

AST je jedním z nejdůležitějších diagnostických ukazatelů stavu těla. Odchylka jeho obsahu v krevním řečišti od normy naznačuje vývoj organismu v důsledku vývoje určitých onemocnění. Normalizace AST v krvi nastává automaticky po vyloučení vlivu patologického procesu na postižený orgán.

Včasným lékařským zákrokem a odpovídajícími léčebnými opatřeními se index AST vrátí do normálu do 30-40 dnů po ukončení léčby. Poskytnutí včasné léčby onemocnění odhaluje současný pozitivní trend v obsahu AST v krvi. Pokud dojde k rychlému poklesu obsahu enzymu v krevním oběhu během hyperbilirubinemie, prognóza vývoje onemocnění je negativní a vyžaduje odpovídající změnu způsobu léčby. Krevní test ukazuje pokles hladiny AST v složení krevního oběhu v důsledku těžké nemoci, prasknutí jater nebo nedostatku vitamínu B6.

Zvýšení AST nastává při traumatizování pruhovaných kosterních svalů, tepelného mozku a také v případech srdeční chirurgie v těle.

Pro zajištění stálosti indexů AST a ALT v normálním rozmezí je pacient povinen zabránit dlouhodobému užívání různých léků, které mohou způsobit zničení jaterních tkání nebo narušení funkce jaterních buněk. Pokud se to nedá provést kvůli přítomnosti chronického onemocnění v těle, je třeba provést krevní test AST a ALT tak, jak je to možné. To by mělo být provedeno, aby se zabránilo vývoji závažnějších poruch souvisejících s otravou jater v těle.

Biochemie krve - AST: norma podle věku a příčin enzymové abnormality

Enzym nazvaný AST je povinným indikátorem, který je součástí biochemického krevního testu. On spolu s enzymem ALT se také nazývá jaterní testy, ale tyto údaje ukazují nejen na jaterní onemocnění.

Navzdory převaze biochemické analýzy ne všichni ví, jak zvýší hladina tohoto enzymu a jak správně dešifrovat tento indikátor. Lékař by měl být zodpovědný za dekódování, protože AST je zvažován ve spojení s jinými parametry krve.

AST - Funkce enzymu a přiřazení k analýze

AST je jedním z enzymů metabolismu bílkovin v těle.

AST nebo aspartátaminotransferáza je enzym podílející se na metabolismu bílkovin. Vykonává mnoho důležitých funkcí, z nichž jedním je účast na konstrukci buněčných membrán, syntéza aminokyselin.

Pomáhá poznat úroveň biochemie krve AST. Tento enzym je považován za specifický. Jeho nárůst označuje případy porušení v některých tkáních, ve kterých je obsaženo v největším množství. Největší množství AST se nachází v tkáních srdce, jater, ledvin, svalů a nervové tkáně. To je způsobeno tím, že metabolické procesy v těchto tkáních jsou aktivnější a buňky je třeba neustále aktualizovat a udržovat jejich strukturu.

Jakmile se buňky těchto orgánů začnou rozpadat, enzym se aktivně uvolňuje do krve, takže se zvyšuje jeho hladina v krevním séru. Pokud buňky zůstávají neporušené a fungují normálně, zůstává úroveň AST na minimální úrovni.

AST se nachází v těle ve dvou formách: cytoplazmatické a mitochondriální.

K uvolnění cytoplazmatického enzymu do krve stačí zničit vnější membránu buňky, takže zvýšená hladina této formy AST znamená méně vážné poškození buněk a tkání než zvýšená hladina mitochondriálního AST, což vyžaduje úplnou destrukci buňky a jejích organel, aby se izolovala.

Vzhledem k tomu, že se velké množství enzymu AST nachází v játrech a srdečních tkáních, jeho zvýšená hladina nejčastěji indikuje patologii těchto jednotlivých orgánů, ačkoli je nezbytné vyhodnotit stav těla, přičemž je třeba vzít v úvahu všechny ukazatele biochemické analýzy.

Více informací o krevní testy AST a ALT naleznete ve videu:

Krev pro AST je předepsána během těhotenství (pravidelně se provádí biochemická analýza, aby se zkontrolovalo fungování všech systémů a orgánů), jestliže existují onemocnění jater a srdce, a také kontrolovat účinnost jejich léčby.

AST test je předepsán pro podezření na jakoukoli jaterní onemocnění, nauzeu, jaterní koliku, žloutenku, stejně jako kontakt s nosičem hepatitidy za účelem kontroly integrity jaterních buněk. Úroveň AST je určena různými úrazy břišní dutiny a hrudníku pro detekci mikrodamů srdce a jaterních tkání, stejně jako užívání různých léků, které vykazují ničivý účinek na tkáně srdce a jater (léky proti rakovině a HIV, silné antidepresiva).

AST biochemická analýza: příprava a postup

Potřebná žilní krev pro AST

Biochemická analýza obsahuje kromě ukazatele AST také mnoho ukazatelů. Aby byl výsledek spolehlivý, neměli byste ignorovat doporučení lékaře při přípravě na postup. Postup je sám o sobě jednoduchý: zdravotní sestra v laboratoři bere krve z žíly. Přesnost výsledků závisí na dodržování pravidel pro sběr krve, ale někdy chyby v analýze závisejí na nesprávné přípravě.

 • Enzym AST se týká testu jaterní funkce, takže den předtím, než je žádoucí sledovat dietu, která snižuje zátěž jater. K tomu musíte opustit tuk, smažený, pikantní, velké množství omáček, tukových krémů a rychlého občerstvení. Doporučuje se, aby se před takovým krevním testem zdržel, jelikož zvýšení hladiny tuků v krvi poruší metabolismus bílkovin, zvyšuje srážení krve, což znemožňuje jeho analýzu.
 • V den analýzy není žádoucí nic. Krev se podává na prázdný žaludek. Interval mezi procesem darování krve a posledním jídlem by měl být nejméně 8 hodin.
 • Před zahájením léčby je nežádoucí pít sladké nápoje (jen čistá voda), stejně jako kouř. Pokud se zdržíte kouření v den analýzy, nefunguje, nemusíte kouřit alespoň hodinu před zahájením léčby.
 • Nedoporučuje se užívat alkohol 2-3 dny před analýzou. To bude mít negativní dopad nejen na játra AST a ALT, ale i na všechny ostatní ukazatele. Alkohol, který byl vzat v předvečer analýzy, může úplně narušit klinický obraz.
 • V předvečer analýzy je nežádoucí konzumovat velké množství bílkovin a mléčných výrobků (vejce, čerstvé mléko, mastné sýry, mléčné výrobky), neboť přebytečný protein v krvi také negativně ovlivní výsledek analýzy.
 • Před provedením analýzy je žádoucí vyhnout se těžké fyzické námaze. Zvláště je nutné snížit fyzickou námahu v den dodávky, protože zvýšená fyzická aktivita způsobuje zvýšení mnoha parametrů krve. Před vstupem do laboratoře se doporučuje chvíli posedět na recepci a odpočívat, aby se puls normalizoval.

Je nutné přestat užívat všechny léky a informovat lékaře o všech lékařských postupech prováděných v předvečer testu (rentgen, ultrazvuk, fluorografie, fyzioterapie atd.).

Dekódování: norma a odchylka od normy

Obvykle je aktivita AST v krvi nízká a má různé ukazatele v závislosti na věku a pohlaví.

Rychlost AST v krvi se liší nejen podle věku, ale také podle pohlaví.

 • U žen po pubertě je rychlost enzymu v krvi 31-35 u / l.
 • U mužů - 41-50 u / l. Je to proto, že u mužů je tento enzym aktivnější.
 • Během těhotenství by AST měla zůstat ve stejné normě. Jeho zvýšení může naznačovat patologické procesy v tkáních jater nebo myokardu.
 • U novorozeného dítěte může být hladina AST v krvi zvýšena na 70 U / l. To je považováno za normální. Index enzymu se během několika měsíců vrátí k normálu.
 • U dětí do jednoho roku je tato dávka až do 60 jednotek / l, od jednoho roku do 12 let - až 45 jednotek / l.

Zpravidla se nehovoří o snížení úrovně AST, protože snížený ukazatel neobsahuje žádné diagnostické informace. Dokonce ani nula AST není známkou onemocnění. Zvýšená hladina enzymu se považuje za porušení, pokud je překročena 2 nebo vícekrát.

Existují různé stupně přebytku normy: mírné - norma je překročena ne více než pětkrát, průměr - až desetkrát, těžký - více než desetkrát.

Příčiny zvýšeného AST v krvi jsou nejčastěji spojeny s poruchami jater nebo srdce:

 • Akutní infarkt myokardu. Úroveň enzymu v krvi může prudce stoupnout ještě před nástupem příznaků myokardu (těžká bolest na hrudi, dušnost). Pokud je podezření na srdeční záchvaty, úroveň AST se měří několikrát za sebou, pokud se hladina neustále zvyšuje, je to alarmující známka zničení srdečního svalu.
 • Hepatitida. Virová hepatitida ničí jaterní buňky a uvolňuje enzym do krve a zvyšuje hladinu AST v krvi. Existuje samostatný krevní test na hepatitidu, který pomůže objasnit diagnózu.
 • Cirhóza a rakovina jater. Rakoviny jater, jako cirhóza, zničí jaterní buňky. V případě cirhózy je jaterní tkáň nahrazena pojivovou tkání a je jizvení, což narušuje práci orgánu. V onkologii může játra trpět i v případě, že rakovina nenastala v játrech, ale metastázovala tomuto orgánu.
 • Myokarditida. Toto je léze srdečního svalu způsobené zánětlivým procesem. Myokarditida může být způsobena infekcí, alergickou reakcí na léčivo a také má neznámou povahu.

Normalizace úrovně AST

Metoda normalizace AST v krvi je předepsána pouze lékařem v závislosti na příčině zvýšení hladiny enzymu

Normalizace AST v krvi je vždy spojena se správnou diagnózou a účinností předepsané léčby. Stojí za zmínku, že zvýšená hladina enzymu v krvi není nezávislá choroba, ale je důsledkem patologického procesu, který se vyskytuje v těle. Musí být zjištěno co nejdříve a začne se léčit.

Za prvé je předepsána zvýšená hladina AST pro další vyšetření jater nebo srdce (v závislosti na jiných parametrech krve). Mohou být předepsány takové postupy jako ultrazvuk, kardiogram, re-analýza krve.

Pokud je podezření na infarkt myokardu, pacient je hospitalizován a pečlivě sledován. Zpočátku tento stav může být asymptomatická nebo může být doprovázen pocit těžkosti v hrudi, bolest, podání pravé ruce. Léčba tohoto stavu by měla začít co nejdříve, aby se zabránilo komplikacím. Léčba je obvykle zaměřena na zlepšení průtoku krve a krevního zásobení myokardu a eliminaci bolesti. V závažných případech je předepsána angioplastika (náhrada trombózní nádoby se zdravou). S výhradou všech doporučení lékaře a včasné léčbě závažných komplikací je možné se vyhnout a úroveň AST se vrátí k normálu.

Při léčení virové hepatitidy je léčba zaměřena na odstranění toxinů z těla, zlepšení toku žluči, ochranu a obnovu buněk jaterní tkáně.

Při léčbě myokarditidy je důležité omezit fyzickou aktivitu, správnou výživu, zdravý spánek a odpočinek po dobu několika měsíců. Podle všech doporučení lékaře je myokarditida ukončena obnovením, obnovením srdečního svalu a hladina AST v krvi se vrátí do normálu.

Závažná onemocnění, jako je cirhóza a rakovina jater, jsou obtížné léčit. Účinnost léčby závisí do značné míry na stadiu, kdy je onemocnění zjištěno. V případě cirhózy je důležité sledovat stravu a odpočinek, úplně se vzdát alkoholu a také provést všechna možná preventivní opatření k ochraně před infekcí virem hepatitidy. Léková terapie je předepsána v závislosti na charakteristikách onemocnění a přítomnosti komplikací. Často se předepisují hepatoprotektivní léky a pravidelně se kontrolují krevní obrazy.

Možné komplikace

Jedním z nejnebezpečnějších účinků zvyšování AST v krvi je rakovina jater.

Přímo zvýšený AST nemá komplikace, protože je to důsledek onemocnění, odpovědi těla na to, a nikoli samotné nemoci nebo její příčiny. Patologické stavy, které způsobují zvýšenou hladinu enzymu v krvi, mohou vést k závažným následkům a komplikacím.

Mezi nejčastější komplikace srdečních a jaterních patologií se zvýšenou hladinou AST jsou následující:

 • Akutní selhání srdce. Infarkt myokardu v těžkých případech může být komplikován srdečním selháním, což vede k porušení kontraktilní schopnosti srdečního svalu. Pacient současně pocítí dušnost nebo udušení, silný kašel, má modrou kůži, pěnivost z úst a sípání v hrudi. V případě takové závažné komplikace je zpoždění v lékařské péči plné smrti.
 • Jaterní kóma. U aktivní virové hepatitidy může dojít k jaterní kóma. Příznaky jaterní koma nejsou vždy spojeny s bolestí, často začíná úzkostí, nestabilním emočním stavem, apatií. Pak se objevuje zmatek, třes rukou, konečně horečka, žloutenka, úplná ztráta vědomí.
 • Průnik myokardu. Jedna z nejčastějších komplikací infarktu myokardu. Závažnost komplikace závisí na tom, kde došlo k prasknutí. Nejčastěji dochází k prasknutí stěny levé komory, méně často - pravé komory a ještě zřídka i mezikomorové septa. Mezi hlavní příznaky patří ostrá bolest, ztráta vědomí, pomalý puls, udušení. Při rupture myokardu je nutná naléhavá chirurgická intervence, jinak je úmrtí nevyhnutelné.
 • Aneuryzma srdce. Aneuryzma se může objevit také jako důsledek infarktu myokardu. To se projevuje ve ztenčení a prohnutí stěny srdečního svalu. Nejčastěji tento důsledek vyžaduje chirurgickou léčbu, protože aneuryzma může kdykoli prasknout.
 • Rakovina jater Často se vyvíjí na pozadí cirhózy. Jaterní buňky se znovu zrodí, což může vést k tvorbě maligních nádorů.

Aby se zabránilo komplikacím, doporučují lékaři každých šest měsíců provést biochemický krevní test, aby zjistili stav těla a včas zjistili onemocnění.

Co znamená AST v biochemických krevních testech

Pokud máte zdravotní potíže, je velmi důležité, aby byla nemoc identifikována včas. Pro správnou diagnózu nestačí jenom navštívit lékaře. Je nutné absolvovat zkoušky a provést testy. Dnes se pacientům stále předepisuje AST test. Norma AST v krvi co to je a proč potřebujete tuto studii? Jak se provádí analýza a jaké choroby to může ukázat.

Co je to látka?

Takže co je AST? AST nebo enzym aspartátaminotransferáza je speciální látka, která se podílí na syntéze aminokyselin v buňkách našeho těla. Jedná se o velmi důležitou složku buňky obsaženou v jednotlivých orgánech a tkáních člověka. Obvykle by obsah ALT a AST v krvi měl být zanedbatelný. Může se uvolnit krev pouze se smrtí tkání, ve kterých je lokalizována. Pokud se tedy enzym nachází v krvi, znamená to, že jeden z jeho orgánů je syntetizován, je nemocný. Umírá buňky a uvolňuje enzym.

Aspartátaminotransferáza není syntetizována ve všech tkáních našeho těla. Ve velkém množství je obsažen v srdečním svalu, játrech, svalových tkáních a mozkových neuronech. Pokud je v krvi zjištěn AST, je možné výrazně omezit kritéria pro nalezení nemocného orgánu. Krevní test AST je předepsán pro podezření na jaterní nebo srdeční onemocnění.

Jak se provádí analýza?

Aspargin transamináza je detekována biochemickou analýzou žilní krve. Tato studie se provádí dnes jakýmkoli laboratoří jak v okresních klinikách, tak v soukromých zdravotnických zařízeních.

Než začnete krvácet, nekuřte a nejedzte potraviny a jiné produkty po dobu 8-10 hodin.

Při shrnutí výsledků analýzy je důležité vzít v úvahu další faktory, jako je pohlaví a váha pacienta, fyzická aktivita osoby, životní styl a přítomnost komorbidity. Při podání analýzy musíte informovat svého lékaře o výšce a hmotnosti.

Studie ukazuje nejen obsah biochemické analýzy AST v krvi, ale také přítomnost jiného enzymu - ALT. Poměr ALT a AST k sobě je určujícím faktorem pro předběžnou diagnózu. Poměr ALT a AST v normálu by neměl překročit 1,3, ale malé odchylky jsou možné.

Kdo je tento postup přiřazen?

Dnes lékaři předepisují ast test na podezření na srdeční, jaterní nebo svalové onemocnění. Vzhledem k tomu, že studie může ukázat přítomnost enzymu v krvi dlouho před vznikem prvních specifických příznaků, může být analýza přisuzována prostředkům včasné diagnostiky.

Krevní testy AST lze předepsat pro následující stížnosti pacienta:

 • Nepřiměřená chronická únava.
 • Apatie a dlouhodobá ztráta chuti k jídlu.
 • Pravidelná nevolnost nebo zvracení.
 • Snížená schopnost práce.
 • Bolest v srdci.
 • Bolest v pravém hypochondriu.
 • Svalová chronická bolest.
 • Žlutost kůže.

Analýza se také provádí v případě podezření na poranění vnitřních orgánů před chirurgickým zákrokem při léčbě silných léků, při léčbě alkoholismu a infarktu myokardu. Kromě toho může být analýza předepsána při léčbě jiných onemocnění, aby se vyloučily patologické stavy srdce a jater.

Co může průzkum naznačit

Biochemická analýza krevních testů pro ALT a AST může lékaři ukázat pacientům problémy se srdcem nebo játry. Takže s pomocí této studie lze identifikovat následující nemoci:

 • Rakovina jater.
 • Metastázy v játrech.
 • Cirhóza v počáteční fázi.
 • Steatóza.
 • Hepatitida jakéhokoli původu.
 • Mononukleóza.
 • Autoimunitní onemocnění.
 • Infarkt myokardu a další

Dnes v medicíně je tato diagnostická metoda široce používána. Pomáhá výrazně omezit hledání nemocí. Při diagnostice je nesmírně důležité vzít v úvahu karyotyp osoby a průměrné hodnoty ALT a AST v krvi pro osoby různých pohlaví, věku a stavby. Indikace indikátorů norem v tabulce je pouze přibližná a spoléhat se na 100% je nesprávná.

Průměrné optimální hodnoty

Biochemická analýza krve pro AST se provádí také u dětí. Při studiu krve dítěte je velmi důležité zvážit jeho věk. Orgány a tkáně dětí se neustále vyvíjejí a jejich úroveň AST se může velmi často měnit. Takže průměrné standardy pro děti jsou:

 • Při narození - až 70 jednotek / litr krve.
 • Od 1 do 4 let - až 59 jednotek / litr krve.
 • Od 5 do 7 let - až 48 jednotek / litr krve.
 • Od 7 do 13 let - až 44 jednotek / litr krve.
 • Od 13 do 16 let - až do 39 jednotek / litr krve.

Existují také rozdíly v mírách ukazatelů pro muže a ženy. Takže u mužské poloviny je míra uvažována až do 41 jednotek na litr krve a u ženské poloviny až do 31 jednotek na litr krve. U žen však může být hladina AST v těhotenství nižší než normální. Při diagnostice onemocnění jsou důležité pouze vyšší dávky.

Enzyme Enhancement

Je-li hladina enzymu AST v krvi enzymem zvýšena, je naléhavá potřeba zjistit příčinu této odchylky. Důvody zvýšení AST, které se často vyskytují, se mohou měnit. Dokonce i u zdravého člověka někdy tato analýza několikrát překračuje normu.

Jednou z nejčastějších příčin falešného výsledku je nedodržení norem pro přípravu analýzy.

Chcete-li odstranit chyby ve studii, měli byste:

 • 24 hodin před odběrem krve se vyvarujte fyzické námahy.
 • 7 dní před analýzou je nutné vyloučit použití alkoholu a drog.
 • 7 dní před analýzou je nutné léčivé přípravky vyloučit nebo ohlásit lékaři.
 • 60 minut před darováním krve se musíte vyhýbat kouření.
 • Po dobu 8-10 hodin odmítněte přijmout jídlo. Uvědomte si, že můžete vypít jen obyčejnou vodu.
 • V den darování krve nemůže být nervózní.

Stává se však také, že jsou splněny všechny podmínky pro přípravu analýzy a krevní testy stále ukazují, že AST není normální. Důvodem může být:

 • Spálení těla
 • Chemická otravy.
 • Zranění svalové tkáně.
 • Toxické otravy.
 • Přítomnost alergií.
 • Těhotenství
 • Příjem intramuskulární injekce.
 • Karyotyp (dědičnost).

Mnozí lidé, kteří se dozvěděli, že zvýšili AST ve své krvi, mají bezprostředně tendenci připisovat sebe sama neexistující nemoci. To není nutné. Stanovení diagnózy na jednom krevním testu je nepraktické. Tato studie může být považována za primární diagnózu. Pokud je vaše úroveň AST zvýšená, budou Vám předepsány další testy, které mohou potvrdit a vyvrátit primární diagnózu. Snížení hladiny enzymu může eliminovat hlavní odchylku.

Dešifrování

Po obdržení formuláře z laboratoře v rukách mnoho z nás řídí první věc, nikoliv ošetřujícímu lékaři, ale na internetu. My sami děláme strašné diagnózy a čelíme rozsudkům smrti. Z tohoto trpíme sami sebe a utrpíme naše milované. Stop, krevní test dekódování samotného AST je prostě nemožné.

Při dešifrování biochemie je třeba vzít v úvahu řadu důležitých faktorů, které může udělat pouze váš ošetřující lékař. Úroveň AST je přímo závislá na vaší hmotnosti a věku, dědičnosti a pohlaví. Kromě toho je nutné správně vypočítat poměr ALT a AST, stejně jako převést jednotky oddělené laboratoře na všeobecně přijaté.

Dalším důležitým faktorem při dešifrování výsledků je léčení pacienta. Takže například použití neškodného echinacea nebo valeriána může vyvolat růst AST v krvi. Kromě toho existuje množství léků, které také ovlivňují obsah enzymu v analýzách.

Pouze zkušený lékař může dát všechny tyto skutečnosti dohromady a určit skutečnou hrozbu onemocnění.

Norma AST v testu krve, co to je? Jedná se o analýzu kombinace faktorů ovlivňujících skutečnost, že do krve vstupuje aspartát transamináza. Překročení normy neznamená vždy, že máte nebezpečné onemocnění. Nejčastěji, snížení hladiny enzymu v krvi stačí k tomu, abyste přizpůsobili svůj životní styl a eliminovali rizikové faktory. Dekódování AST podléhá pouze odborníkům. Navzdory tomu nelze podceňovat úlohu analýzy AST v rané diagnostice onemocnění kardiovaskulárního systému a orgánů trávicího traktu. Pro mnohé z nich byla AST analýza spásou, protože v rané fázi byly zjištěny nebezpečné nemoci, což nám umožnilo pokračovat v léčbě včas.

Snížení množství enzymu

Nízký AST v krvi nepovažují lékaři za důvod k pokračování v vyšetření. Velmi často se AST u zdravých lidí v krevní zkoušce vůbec neurčuje a toto je považováno za normální. Pro lékaře je důležitá pouze definice vysoké hladiny enzymu, což je signál pro důkladnější diagnózu.

Nejčastěji dochází ke snížení AST během těhotenství nebo vyčerpání těla. To je způsobeno nedostatkem vitaminů skupiny B, které tělo začne užívat ze svalové tkáně.

Pro léčbu této patologie jsou pacientům předepsány komplexy vitamínů pro doplňování cenných látek v těle.

Existují však případy, kdy nízké AST může signalizovat pokročilé onemocnění jater, ale analýza ALT hraje důležitější roli při diagnostice jaterní nekrózy. Lokální snížení AST nemůže být příznakem tohoto onemocnění. Také při diagnostice pokročilých stadií cirhózy, rakoviny jater a dalších rozsáhlých poškození se používají další testy a testy, které mohou ukázat reálný obraz onemocnění.

Pokud máte vyšší nebo nižší AST nebo ALAT v krvi, není to důvod pro paniku. A i kdyby se potvrdily obavy lékařů a zjistili jste skryté játrové nebo srdeční onemocnění, neměli byste běžet ke notáři a napsat vůli. Včasná diagnóza je zárukou úspěšné léčby většiny onemocnění. Vše, co od vás vyžaduje, je dodržovat doporučení lékaře a být optimistický. V takovém případě se všechna onemocnění ustoupí a znovu se budete moci znovu těšit.

ALaT a ASaT v biochemické analýze krve: co je to, norma, přepis

Když je člověk nemocný, je téměř nemožné provést správnou diagnózu a předepsat správnou léčbu bez testů. Často nepotřebujete předávat všechny stávající laboratorní testy. Dnes stačí, aby doktor dokázal studovat dekódování biochemického krevního testu a ukazatele poměru ALT a AST u dospělého nebo dítěte, aby pochopil celou povahu onemocnění. Jedním z nejdůležitějších ukazatelů v této analýze je hladina jaterních enzymů - ALT a AST. Změny povolených limitů těchto krevních složek mohou znamenat závažná onemocnění.

Co je AST

AST ve vědeckých kruzích aspartátaminotransferáza je proteinový "stavitel", který je odpovědný za syntézu aminokyselin v těle. Kromě toho je aktivní účastníkem všech metabolických procesů v těle.

AST - součást, která má své vlastní specifika. Je koncentrován výlučně do tkání a jeho detekce v séru je alarmujícím znakem. Nejvyšší koncentrace tohoto enzymu je zaměřena na srdce, ledviny, svalové tkáně, část se nachází v nervových tkáních. Jakmile analýza odhalí přítomnost tohoto prvku v biomateriálu, pak začíná patologie, kde je AST nejvíce obsažen. Jeho hladina v krvi tak začíná stoupat. Nejčastěji jsou onemocnění spojena s patologií srdce nebo jater. Všechny změny úrovně AST mohou pouze odhalit biochemický krevní test.

Několik slov o ALT

Spolu s indexem AST v biochemické analýze krve je zjištěna hladina ALT, alanin transferáza je enzymový protein syntetizovaný v lidských játrech. Hlavní procento ALaT je obsaženo v játrech a ledvinách, zatímco v tkáních srdce obsahuje malé množství.

Tento enzym se zabývá výměnou aminokyselin. Kvůli tomu se zvyšuje obecná imunita, aktiva začíná produkce lymfocytů, reguluje produkci cukru. Příroda je uspořádána tak, aby se tato jaterní transamináza chovala aktivněji v mužském těle než u ženy.

Pokud se hladina ALAT stane, pak s největší pravděpodobností máme problém s ledvinami, játry, plicemi nebo pankreasem.

AST a ALT jsou ukazatele, které jsou vzájemně kombinovány a interpretovány.

Indikace pro analýzu

Stává se, že pro diagnózu potřebuje ošetřující lékař pouze analýzu ALT a AST. Biochemie je předepsána v následujících případech:

 • těhotenství;
 • s existující patologií srdce a jater;
 • kontrola předepsané léčby;
 • podezření na kardioinfarkt;
 • poškození břicha nebo hrudníku;
 • při užívání silných léků, které mají ničivý účinek na srdce a játra. Například při léčbě HIV nebo hluboké deprese.

Co mohou analyzovat

AST analýza a krevní test ALT - nejdůležitější vyšetření. Jakákoli odchylka od normy se považuje za patologii. AST a ALT monitorují reakci těla na různé podněty.

Ze strany jater může být:

 1. Poškození jater s alkoholem nebo nadměrné nebo dlouhodobé užívání léků.
 2. Cirhóza jater, včetně alkoholu.
 3. Hepatitida jakéhokoli typu

Ukazatel ALAT v krvi se může lišit v závislosti na stupni fyzické námahy na těle, přítomnosti míst popálenin, ischemických poškození a úrazů jakéhokoli typu. Na základě získaných výsledků lékař předepisuje vhodnou léčbu.

Pravidla pro shromažďování biomateriálů

Absolutně každá analýza vyžaduje pečlivou přípravu. Pouze tímto způsobem si můžete být jisti spolehlivostí získaných výsledků.

Vzhledem k tomu, že ALT a AST jsou nejdůležitějšími indikátory jaterních funkcí, je velmi důležité, abyste nejdříve několik dní užívali biologický materiál.

Nejíst slaný, mastný, pikantní. To nejen může zhoršit vaši rychlost, ale také významně zvyšuje krevní srážlivost, což nemusí vyžadovat vyšetření, jak to vyžaduje.

 • Analýza je dána striktně na prázdný žaludek s trvalou hladovou přestávkou 8 hodin nebo více.
 • Neberte kouření alespoň několik hodin před vzorkem.
 • Pít pouze čistou vodu. Sladké nápoje rozmazávají skutečný obraz.
 • Alkohol je zakázán.
 • Omezte používání vajec, tvarohů, mléčných výrobků.
 • Odstraňte fyzické vyčerpání v předvečer studie.
 • Nalaďte se pozitivně, uklidněte se a teprve po té hlavě do ošetřovny.
 • Není nutné provádět analýzu na úrovni AST a ALT, pokud jste předtím, než jste absolvovali ultrazvukové vyšetření, rentgen, navštívili fyzioterapeutickou místnost a provedli fluorografii.

Dešifrování analýz

ACT Norma a odchylky

Při ideální biochemické analýze by AST měla být co nejnižší. To znamená, že dosud nebyly zjištěny žádné zdravotní problémy. Je však důležité pochopit, že normy pro tuto studii jsou relativní koncepcí. Oni se liší podle věku a pohlaví.

Známky nemoci mohou být pouze vysoké. Na nízké úrovni ASAT nemluví. I když v dekódování vidíte 0 jednotek / l, neměli byste se obávat. Jako odchylka a známka onemocnění se nepovažuje. Jedinou věcí, která může být naznačena snížením hladiny ALT a AST v krvi, je nedostatek vitamínů skupiny B. Snížení výkonu je také charakteristické pro těhotenství, které je způsobeno porodem dítěte a přesunem hormonálního pozadí.

Chcete-li zvážit hladinu AST v krvi jako symptom vážného onemocnění, musí se zvýšit dvakrát nebo více.

Lékaři rozdělili závažnost situace na tři typy:

 • mírná, pokud překračuje 5krát;
 • průměrná forma - 10krát;
 • těžká forma, ve které je úroveň AST nadhodnocena desetkrát nebo více.

Jsou možné následující patologické stavy:

 • Infarkt myokardu v akutní fázi.
 • Pokud enzym roste nepřetržitě, pokud je podezřelý infarkt, je pravděpodobné, že došlo k rozpadu tkáně srdečního svalu.
 • Myokarditida. Proces zánětu ovlivňuje svaly srdce, čímž narušuje jeho práci.
 • Hepatitida. Kvůli této chorobě jsou jaterní buňky zničeny a enzym obsažený v tkáních těla jde do krve.
 • cirhóza
 • Rakovina v játrech
 • Metastáza v onkologii

ALT normy

Sazby ALT, stejně jako AsAt, závisí na pohlaví a věku pacienta. Studium u dětí se provádí podle věku.

Je důležité, aby všechny tyto normy byly relativní. Takže výsledek může být zlepšen při užívání některých léků, jako je aspirin, paracetamol nebo při užívání orální antikoncepce. Stejný falešný výsledek vám poskytne použití valerianu, echinacea, nadměrné fyzické námahy za nedodržování pravidel dodávání biomateriálu.

Zvažuje se závažná odchylka desetkrát. Někdy může být hladina ALAT zvýšena stokrát. A pak je to důvod, proč si vyhledat lékařskou pomoc, abyste se vyhnuli vážným zdravotním problémům.

 • infarkt myokardu
 • Hepatitida
 • Svalová dystrofie
 • Akutní pankreatitida
 • rakoviny jater
 • Myokarditida
 • Cirhóza

Zvýšená hodnota ALT nemusí být spojena s patologickými procesy v těle. To je často způsobeno následujícími faktory:

 1. Porušení rychlosti dodání biomateriálu. Například nežádoucí spotřeba alkoholu několik dní před zahájením studie.
 2. Přijímání rostlinných léčivých přípravků a jiných léků.
 3. Nevyvážené jídlo, jíst rychlé občerstvení.
 4. zdůrazňuje
 5. Použití drog

Pro rozluštění analýzy AST a ALT byla co nejpřesnější, používá se koeficient Rytis, který ukazuje poměr transferázy v krvi. Na základě výsledků je diagnostika přesně stanovena.

Normalizace AST a ALT v krvi

Je třeba si uvědomit, že zvýšení složek AST a ALT v krvi pacienta není diagnózou, ale symptomem.

Jakákoli odchylka od normy ukazuje, že v nějakém systému dochází k patologickému procesu a normální fungování je narušeno. To je to, co je nezbytné začít co nejrychleji. Obvykle se používá standardní léčebný režim:

 • Určení dalšího vyšetření jater, srdce.
 • Provedení ultrazvuku, kardiogram.
 • Opakovaná krevní test.
 • Další činnosti lékařů budou založeny na výsledcích vyšetření: pokud má pacient infarkt, je pacient naléhavě hospitalizován a jeho stav je sledován.
 • Vírusový původ hepatitidy je léčen léky. Terapie je primárně zaměřena na odstranění žluče z toku žluči a normalizaci funkce jater.
 • Když je myokarditidě přiděleno omezení fyzické aktivity, zdravý spánek, vyvážená strava, někdy je nutné udržovat odpočinek na lůžku po dobu jednoho měsíce.
 • Cirhóza a rakovina nejsou prakticky léčiva, vše závisí na tom, jak závažné je onemocnění. Za takových okolností lékař předepisoval podpůrnou léčbu.

Svědomý postoj k zdraví člověka je zárukou dobrého zdravotního stavu. Je důležité si uvědomit, že některé nemoci jsou téměř bezpříznakové, a proto lékaři doporučí každých šest měsíců provést biochemický krevní test, zejména na kontrolu hladin jaterních enzymů.

Enzymy ALT a AST v krevní zkoušce

Často při pohledu na jeho biochemický krevní test člověk zcela nerozumí, jaký druh ALT a AST, rychlost jejich obsahu, pro který jsou obecně potřebné. Tyto zkratky skrývají dlouhé názvy enzymů, které jsou součástí jaterní buňky a nejenom. ALT a AST jsou obvykle umístěny převážně uvnitř buněk a přístup do krevního oběhu znamená poškození nebo zničení přirozeného "úložiště".

Co je ALT a AST?

Alaninaminotransferáza krve nebo ALT, také ve formě biochemické analýzy, může být nalezena ALAT, GPT - enzym, který se podílí na metabolismu aminokyseliny Alanin. Tato výměna se provádí hlavně buňkami jater, ale navíc je enzym přítomen v:

 • svalstvo;
 • pankreasu;
 • renální parenchyma;
 • myokard.

Druhá látka - AST, АСаТ, GOT - také provádí funkci výměny aminokyseliny - aspartikum. Tento proces se vyskytuje nejen v játrech:

 • srdce (převládající obsah);
 • svalstvo;
 • mozku.

ALT a AST nemají vysokou specifičnost, ale jejich zvýšení krve indikuje poškození dříve uvedených orgánů. Když jsou ALT a AST zvýšeny dohromady, znamená to převážně poškození jaterního parenchymu - buňky obsahující tyto transaminasy jsou zničeny a jejich složky jsou uvolňovány do krve.

Nelze přesně říct, co je povaha poškození jaterních buněk, pokud jsou ALaT a ACAT zvýšeny. Může to být hepatitida jakékoli etiologie, cirhózy, septického stavu.

Se známými příznaky srdečního onemocnění, kosterního svalstva, zvýšení krve těchto enzymů neukazuje patologii jater, ale potvrzuje klinický obraz. Zničení tělesných tkání je doprovázeno dalšími znaky.

Standardy obsahu

Ve formě biochemického krevního testu jsou normy obsahu jednoho nebo jiného indikátoru často předepsány pro výzkum, který pacient sám pochopil, zda hodnota transamináz byla zvýšena nebo snížena. Ve sloupci "ALT", "AST" neexistuje stupnice ukazatele "u mužů" a "u žen", jak je napsáno například v blízkosti hemoglobinu. U dětí v raném věku se význam normy mění, ale nevýznamně.

Důležité vědět! Míra ukazatelů ALAT a ASaT závisí pouze na tom, jak se tato analýza provádí. Abyste se nemýlili a nepoužívali normu pro patologii, je lepší požádat lékaře nebo laboratoře.

Nejčastěji se zkouška na GPT a GOT enzymy provádí opticky, měrné jednotky U / l. Ale existuje jednotný test, skandinávský, mezinárodní.

U dospělých

U mužů i žen se rychlost ALT a AST v krvi nelíbí, nezávisí na věku. Během těhotenství se norma nemění - u těhotné ženy ukazatele enzymu zůstávají na stejné úrovni.

Optimální obsah ALT u dospělých mužů činí až 41 U / l, u žen - až do 31 U / l. AST u dospělých do 10-40 U / l bez ohledu na pohlaví. Data jsou zprůměrována pro každou metodu!

V laboratořích se k testování používají různá zařízení, a proto se zde diskutují o normách. Často se mezi sebou liší. Z tohoto důvodu je nutné zkontrolovat normu speciálně pro tento analyzátor.

Tabulka 1. Průměrný obsah ALT a AST u dospělých.

Na některých zkušebních systémech normální hodnoty pro oba indikátory dosahují 56 U / l.

U dětí

Normální transaminasy u dětí se poněkud liší od toho u dospělých. U novorozenců, kojenců, až do jednoho roku se tyto parametry krve zvyšují.

Tabulka 2. Norma AST a ALT u dětí podle věku.

Důvody pro výchovu

Poruchy s izolovaným zvýšením koncentrace ALaT nebo ASaT jsou poměrně vzácné. Častěji dochází ke vzestupu dvou enzymů, ale jeden z nich převažuje v krvi. V období po infarktu AST> ALT, virové hepatitidy - AST ALT.

Zvedl pouze AST

Hlavní příčiny zvýšení koncentrace AST v krvi:

 • selhání oběhu;
 • vývoj akutního infarktu myokardu;
 • plicní embolie;
 • plicní infarkt;
 • myokarditida.

Zvýšeno pouze ALT

Pokud dojde ke zvýšení hladiny ALAT, ale ASaT zůstane normální, může to znamenat takové procesy:

 • poškození jaterní tkáně způsobené viry hepatitidy, alkoholem, rakovinou, hepatózou v tucích;
 • zánět pankreatu (pankreatitida);
 • poškození jater po užívání různých hepatotoxických léků;
 • rozsáhlé poranění kosterních svalů;
 • myokarditida;
 • hluboké popáleniny

Společná propagace

Když dojde k celkovému nárůstu transamináz ACaT a ALaT v krvi, pak jejich poměrem lze posoudit prevalenci léze tohoto nebo tohoto orgánu, což pomáhá při diferenciaci. Chcete-li to provést, použijte index nebo koeficient, de Rytis (DRr).

Index de Ritis se rovná poměru ALT k AST.

Normální u zdravého člověka je index de Ritis 1,33. Podle tohoto koeficientu je možné posoudit vývoj poškození jater nebo srdce v těle. Je-li hodnota vyšší než 1,33 - patologie srdce, méně - játra.

Když se koeficient poměru stane 1,46 a vyšším, pak je se značnou pravděpodobností, že máme akutní infarkt myokardu.

Celkový obraz onemocnění je důležitý, což je doplněno pouze biochemickými krevními testy, jelikož dotyčné enzymy nejsou specifické pro konkrétní tkáň.

Symptomy enzýmů pro zlepšení

Existuje celá řada příznaků, k nimž dochází při odchylce od normy АСаТ a АЛаТ. Nejsou specifické, ale ukazují orgán léze. Například při onemocnění jater se objevují následující příznaky:

 • těžkosti a bolesti v pravé části jater;
 • kůže se žlutým nádechem;
 • svědění bez specifické lokalizace původně bez vyrážky;
 • nevolnost s nebo bez zvracení;
 • nedostatečná koagulace;
 • selhání cyklů u žen;
 • poruchy spánku;
 • pocit stálé únavy, podrážděnost;
 • vyrážka ve formě subkutánních cév, modřin a hematomů.

Bylo zjištěno několik stupňů závažnosti enzymů ALT a AST. V závislosti na tom lze posoudit rozsah poškození jaterní tkáně.

Indikátory transamináz korelují se závažností onemocnění: nárůst 4x nebo více signalizuje nepříznivý výsledek u sepse.

Tabulka 3. Stupeň zvýšení enzymů.

Pokud koeficient de Ritis překročil hodnotu 1,46, měli byste počkat a věnovat pozornost těmto příznakům:

 • bolest na hrudi a nepohodlí a / nebo bolesti;
 • dušnost;
 • porušení rytmu srdce;
 • pocit strachu doprovází předchozí příznaky;
 • někdy se bolest šíří do levé paže, část dolní čelisti.

Jaké další vyšetření jsou potřeba

Zvýšení koncentrace ALT nebo AST v krvi mužů a žen neodpovídá na otázku o konkrétní nemoci. Tato podmínka doprovází jak cirhózu, tak i rakovinu jater, hepatitidu a infarkt myokardu, a proto jsou potřeba další laboratorní testy a instrumentální techniky.

S nárůstem enzymů se souběžnými příznaky poškození jater by mělo být také kontrolováno:

 • mají jiné jaterní markery zvýšené?
 • existují protilátky specifické pro hepatitidu A, B, C;
 • ultrazvukové údaje o jaterním parenchymu, pankreatu, průchodnosti žlučových cest;
 • krevní test stavu koagulačního systému;
 • v případě potřeby punkce jater.

Podezření na srdeční léze lze zkontrolovat pomocí:

 • studie specifických enzymů poškozujících srdeční svaly - CPK, LDH, troponin;
 • EKG;
 • Ultrazvuk srdce.

Jak připravit a darovat krev

Většina laboratoří provádí biochemické krevní testy, ve kterých jsou AST, stejně jako ALT důležitou složkou. Takže v analýze neexistují žádné falešné hodnoty, měli byste dodržovat tato pravidla:

 • nemůžete jíst 8 hodin před plánovaným studiem;
 • neužívejte, pokud neexistují žádné důkazy, léky;
 • Nepijte alkohol nejméně týden;
 • v den dodávky nemůžete vypít nic kromě vody;
 • fyzicky nepřeměřujte.

Jak snížit hodnoty ALT a AST

Zvýšení AST a ALT hovoří o poškození orgánů a hlavní onemocnění by mělo být zaměřeno na léčbu. Léčba závisí na etiologii onemocnění jater, srdce, svalů nebo jiných tkání.

 1. Pokud dojde k infekci hepatitidou C, pak se aplikuje patognomonická terapie: komplex interferonů, antivirotik, zpevňujících činidel, hepatoprotektů.
 2. Cirhóza způsobená alkoholem, různými léky, otravami jedovatými rostlinami nebo houbami, rakovinou jater často vyžaduje transplantaci orgánů.
 3. Pro odstranění operace je nutná obstrukce žlučových cest.
 4. Infarkt myokardu vyžaduje intenzivní péči. Prostředky se používají k obnovení průtoku krve do srdečního svalu, ke snížení spotřeby energie myokardu a tak dále.
 5. Při myokarditidě používající antibakteriální léky, protizánětlivé léky.
 6. Porážka kosterních svalů je předmětem chirurgické léčby, excize neživé tkáně. Proveďte obnovení průtoku krve a svalové integrity.
 7. Renální patologie jsou léčeny v závislosti na povaze poškození.

Pokud je zvýšení koncentrace enzymů způsobeno hepatitidou, je třeba užívat hepatoprotektory.

Přípravy

Chcete-li aktivovat regeneraci jaterních buněk, snížit transaminasy v krvi, měli byste předepisovat hepatoprotektory.

 1. Galstena je homeopatický lék používaný ke snížení otoku a zánětu parenchymu orgánu.
 2. Gepabén - skládá se z kouře a bodláku. Tyto léčivé byliny jsou známé díky svým hepatoprotektivním vlastnostem, které stimulují výtok žluče.
 3. Karsin je populární droga založená na mléce bodláka.
 4. Essentiale je léčivo vyrobené z fosfolipidů, které jsou nezbytné pro regeneraci jaterních buněk.

Závěry

 1. Enzymy ACaT a ALaT jsou obsaženy v různých tkáních a nejsou specifickými markery poškození.
 2. AST převažuje v buňkách srdce, ALT - v játrech.
 3. Průměrná norma pro ASaT je 40 U / l, pro ALaT je 35 U / l.
 4. Sazby závisí na způsobu definice, proto se mohou lišit.

Nestačí zkoumat enzymy AST a ALT pro diagnózu - jsou zapotřebí jiné metody výzkumu.